fb-icon-tab

terminy:

27 Lut 2018

godzina:

od 9.30 do 15.30

cena:

350 zł

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA WYKONAWCÓW

Wszystko o zamówieniach publicznych – według nowych przepisów.
Najczęstsze błędy, problemy, kruczki.
O czym trzeba pamiętać, na co zwracać uwagę.

Program szkolenia:

 1. Elektronizacja zamówień publicznych:
 • składanie dokumentów przez Wykonawców w 2018 r. przed elektronizacją, po częściowej elektronizacji i po pełnej elektronizacji
 • uproszczenia czy utrudnienia – dwie strony elektronizacyjnego medalu
 1. Udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia po nowelizacji z 2016 r.
  • wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji – jak i kiedy je składać by Zamawiający był zobowiązany odpowiedzieć
  • terminy i sposób składania ofert/wniosków i dokumentów
  • grupa kapitałowa – sposób i terminy złożenia oświadczenia
  • złożenie dokumentów i oświadczeń już wraz z ofertą – dlaczego nie warto ?
  • tajemnica przedsiębiorstwa – jak zrobić by była bezpieczna ?
  • jak nie składać dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, czyli prawidłowe wykorzystanie art. 26 ust. 6 pzp
  • uzupełnianie oświadczeń wstępnych oraz uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty
  • wykluczenie z postępowania i odrzucenie oferty – na czym polegają zmiany i możliwość wykluczania/odrzucania hurtem albo na raty
  • procedura odwrócona – na co powinien uważać Wykonawca
  • zatrzymanie wadium – jak je odzyskać pomimo wystąpienia przesłanek zatrzymania
  • dlaczego wybór oferty to nie koniec postępowania
 2. Oświadczenie wstępne oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, składane wraz z ofertą/wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  • jak edytować JEDZ z dokumentu w formacie xml. stworzonego przez zamawiającego
  • jak prawidłowo wypełnić JEDZ oraz sporządzić oświadczenie wstępne: samodzielnie, w konsorcjum, z podwykonawcami i podmiotami trzecimi
  • uzupełnianie niekompletnie złożonego oświadczenia wstępnego/JEDZ
  • co to jest alfa i kiedy można ją zaznaczyć

Prowadzący:  prawnik, szkoleniowiec, audytor wewnętrzny I stopnia, dyplomowany ekspert zamówień publicznych , wykładowca akademicki

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest również poczęstunek.

Cena: 350 zł netto

* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

*  10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.


 Termin: 27.02.2018r. (wtorek), godz. 9.30-15. 30

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin

Kontakt:

CENTRUM SZKOLENIOWE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl


Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie-o-zwolnieniu-z-VAT