fb-icon-tab

Akademia Seniora – kolejne spotkanie

Odbyło się kolejne spotkanie w ramach Akademii Seniora WSAP.
Tym razem zainteresowane osoby miały okazję do indywidualnych spotkań z prawnikiem i rozmowy
na nurtujące tematy.
Były więc omawiane problemy wspólnot mieszkaniowych, czy spadkowe.
Każdy mógł zasięgnąć porady i rozwiąż swoje wątpliwości prawne.

Akademia Seniora WSAP działa od tego roku akademickiego.
Raz w miesiącu Seniorzy spotykają się na wykładach, uczestniczą w imprezach miejskich.
W planach także inne aktywności.
Wszystkich chętnych zapraszamy.