fb-icon-tab

Samorząd na Pomorzu Zachodnim – Sukcesy i Porażki…

…to hasło konferencji, którą organizuje dziś Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej.

Rozmawiamy o 30 latach funkcjonowania samorządów – o finansach, udziale mieszkańców w sprawowaniu władzy w samorządach, a także o podziale kompetencji pomiędzy władzą różnych szczebli samorządu.

W spotkaniu biorą udział samorządowcy z województwa, studenci i mieszkańcy. O swoich doświadczeniach z samorządem mówią Minister w Kancelarii Prezydenta RP mec. Paweł Mucha czy prof. Maciej Drzonek z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja odbywa się w Urzędzie Wojewódzkim.