fb-icon-tab

ZMARŁ PROF. BRONISŁAW ZIEMIANIN

Ze smutkiem informujemy, że zmarł profesor Bronisław Ziemianin.

Był wieloletnim wykładowcą WSAP, cenionym naukowcem i dydaktykiem, promotorem wielu pokoleń

studentów administracji naszej Uczelni. Z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej związany był od początku istnienia Uczelni przez ponad 20 lat. Miał 84 lata.

Profesor Bronisław Ziemianin urodził się 24 marca 1935 roku w Głogowie Małopolskim. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, tam też się doktoryzował i uzyskał habilitację.
Profesor Ziemianin napisał ponad 200 publikacji, w tym 3 monografie i 3 podręczniki. Przez wiele lat był członkiem komitetu redakcyjnego „Państwa i Prawa”. Wypromował 5 doktorów, poza tym wielokrotnie był recenzentem w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

Poza pracą naukową Bronisław Ziemianin zajmował się także działalnością polityczną. Podczas strajków 39 lat temu pomagał „Solidarności”, a następnie zasiadał w komisji rządowo-związkowej, która opracowywała podstawy prawne ustawy o związkach zawodowych. Jest współautorem projektu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz projektu ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, które zostały uchwalone w 1981 roku.

Profesor Bronisław Ziemanin był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał między innymi Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski oraz Medal za Zasługi dla Miasta Szczecina.