BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ | Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin
fb-icon-tab

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej WSAP

O UCZELNI

Uczelnia na podstawie zarządzenia nr DNS 3-0145-119/2/AM/95 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 1995 r. została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 57.
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie jest uczelnią niepubliczną, po ukończeniu której, absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra. Kształcimy na kierunku administracja (studia I i II stopnia) oraz na kierunku praca socjalna (studia I stopnia).
W naszej ofercie znajdują się także studia podyplomowe i szkolenia.
Zajęcia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i wybitni praktycy administracji. Program Szkoły obejmuje praktyki zawodowe w kraju i za granicą.
Naszą misją jest kształcenie kadr administracji publicznej i gospodarczej oraz kadr szeroko rozumianej pomocy społecznej wyróżniających się dobrym przygotowaniem profesjonalnym i wysokim poziomem etycznym, gotowych do odpowiedzialnego wypełniania służebnej roli wobec lokalnych wspólnot obywateli.
Celem, do którego dążymy jest ukształtowanie nowoczesnego korpusu w administracji samorządowej, a także wykształcenie kadr gospodarczych przygotowanych do współpracy z administracją publiczną, a także profesjonalnych pracowników socjalnych i osób zarządzających w pomocy społecznej.

STATUT

WŁADZE UCZELNI

Rektor
dr Magdalena Fiternicka – Gorzko
email: rektorat@wsap.szczecin.pl


Dziekan
Dr Zbigniew Jarzębowski
Email: dziekanat@wsap.szczecin.pl


Kanclerz
mgr Wojciech Domański
Email: kanclerz@wsap.szczecin.pl

STRATEGIA UCZELNI

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

REGULAMINY STUDIÓW

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW WSAP

ZASADY I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

PROGRAMY STUDIÓW

OPŁATY ZA STUDIA