Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – Stalowa Wola

Jeśli zajmujesz się przetargami, pracujesz w urzędzie, administracji lub w prywatnej instytucji czy firmie? Chcesz stawać do przetargów? Realizować ciekawe zlecenia w ramach zamówień publicznych? Martwisz się, że niewiele wiesz o przetargach, nie masz przygotowanych pracowników? Zapraszamy na studia. Przetargi te małe i duże bez tajemnic. Dowiesz się jak czytać SIWZ, jak prawidłowo przygotować ofertę. […]

PRAWO PRACY – Stalowa Wola

Studia nie tylko dla kadrowych. Wszystko co trzeba wiedzieć o zatrudnianiu, zwalnianiu, o urlopach, wymiarze czasu pracy. Najlepsi specjaliści z zakresu prawa pracy, przykłady, orzeczenia, casusy. Warsztaty i omawianie konkretnych przypadków – rozwiązywanie konkretnych problemów. Kompendium wiedzy dla każdego pracodawcy. Wykładowcy – sędziowie sądu pracy, specjaliści prawa pracy, doświadczeni prawnicy – praktycy. Studia są przeznaczone w […]

PRAWO ADMINISTRACYJNE – Stalowa Wola

Kompendium wiedzy dla urzędnika i osób, które myślą o pracy w administracji. Studia pozwolą zrozumieć jak działa administracja, w oparciu o jakie przepisy, słuchacze poznają podstawy prawa zamówień publicznych, KPA, elementy prawa rodzinnego czy prawa cywilnego. To także studia dla tych, którzy na co dzień współpracują z urzędami i administracją. Studia te pozwolą zrozumieć przepisy, […]

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ – Stalowa Wola

Jesteś nauczycielem, wicedyrektorem, pracujesz w oświacie? Planujesz swoją karierę? Chcesz zostać dyrektorem, kierownikiem w szkole lub placówce oświatowej? NOWY PROGRAM – zgodny z wytycznymi MEN z 10.11.2015 Studia nie tylko dla nauczycieli. Chcesz otworzyć własne przedszkole, punkt przedszkolny lub szkołę? Dowiedz się jak funkcjonuje system oświaty. Prowadź swój biznes świadomie. Zapraszamy na studia. A tych, […]

KADRY I PŁACE – Stalowa Wola

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych. Najlepsi specjaliści z zakresu prawa pracy, przykłady, orzeczenia, casusy. Warsztaty i omawianie konkretnych przypadków – rozwiązywanie konkretnych problemów. […]

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – Stalowa Wola

Sprawy bezpieczeństwa oraz zarządzania w sytuacjach niepokoju, konfliktów i kryzysów w ostatnim czasie nabierają szczególnego znaczenia. Kwestia zarządzania w sytuacjach kryzysowych nakłada obowiązki na funkcjonariuszy państwowych, a także osoby zatrudnione na różnym szczeblu samorządu terytorialnego. Dodatkowo jest ważna w przypadku podmiotów o charakterze rynkowym. Z punktu widzenia wielu służb, zawodów funkcji istotne są kwestie m.in.: […]

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – Stalowa Wola

studia realizowane z Partnerem: Możliwość zdobycia uprawnień Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001/OHSAS 18001 W PROGRAMIE STUDIÓW KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ potwierdzony certyfikatem Studia dla wszystkich osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za stan BHP i nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dla tych którzy chcą uzyskać nową specjalność zawodową. […]

AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA – Stalowa Wola

Partner studiów: Studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę. To także oferta dla dyrektorów firm i instytucji publicznych, oraz prezesów spółek komunalnych – dla tych wszystkich, na których ciąży obowiązek kontroli zarządczej – czyli WSZYSCY KIEROWNICY JST Absolwentowi […]

ADMINISTRACJA OCHRONY ŚRODOWISKA – Stalowa Wola

studia realizowane z Partnerem: Możliwość zdobycia uprawnień Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 Studia dla wszystkich, którzy pracują w obszarze ochrony środowiska – szczególnie dla urzędników powiatowych, gminnych czy firm państwowych i komunalnych zajmujących się ochroną środowiska. Dodatkowo oferujemy możliwość zdobycia uprawnień AUDITORA ISO dot. zarządzania środowiskowego. Wykładowcy – praktycy, urzędnicy, specjaliści […]

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – Stalowa Wola

studia realizowane z Partnerem:   Wszystko o ochronie danych osobowych w firmie i urzędzie – w kontekście nowych regulacji prawnych. Prawa i obowiązki administracji i biznesu wynikające z RODO. Gdzie kończy się dostęp do informacji publicznej a zaczyna ochrona prawna? Jak tworzyć i zarządzać polityką bezpieczeństwa informacji? Kto to jest Inspektor ochrony Danych Osobowych i jakie są jego […]