Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

studia realizowane z Partnerem:

TUVNTW_png_logo

Możliwość zdobycia uprawnień
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015

Studia dla wszystkich, którzy pracują w obszarze ochrony środowiska – szczególnie dla urzędników powiatowych, gminnych czy firm państwowych i komunalnych zajmujących się ochroną środowiska.

Dodatkowo oferujemy możliwość zdobycia uprawnień AUDITORA ISO dot. zarządzania środowiskowego.

Wykładowcy – praktycy, urzędnicy, specjaliści ochrony środowiska.


Absolwenci kierunku Administracja na specjalności Administracja ochrony środowiska zdobędą kwalifikacje w zakresie m. in. gospodarowania zasobami środowiska, kreowania polityki proekologicznej, ograniczania obszarów szkodliwej działalności człowieka, podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, podjęcia działań w sytuacjach zagrożenia środowiska, tworzenia projektów i pozyskiwania środków funduszy wspólnotowych Unii Europejskiej oraz rozliczeń finansowych, szacowania szkód środowiskowych i naliczania kar.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:
1. Procedury w ochronie środowiska
2. Odpowiedzialność publicznoprawna i cywilnoprawna za szkody w środowisku
3. Organizacja ochrony środowiska
4. Gospodarka komunalna
5. Zarządzanie kryzysowe

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczące:
1. podstawowych kategorii ekologicznych i ekonomicznych w prawidłowym analizowaniu gospodarki odpadami
2. działalności podmiotów realizujących cele ekonomiczne i ekologiczne gospodarki odpadami
3. procedur w ochronie środowiska czy zarządzania kryzysowego związanego z zagrożeniami środowiskowymi

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • organach administracji rządowej oraz samorządowej,
 • organizacjach gospodarczych oraz społecznych związanych z administrowaniem ochroną środowiska,
 • instytucjach zajmujących się planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,
 • podmiotach powołanych do realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i zapobiegających degradacji środowiska naturalnego.

Dodatkowo:
możliwość zdobycia uprawnień: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 TUV Nord Polska
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej potwierdzony certyfikatem
Kurs audytorski płatny dodatkowo 500 zł przy liczbie 15 osób.
Studia kończą się egzaminem dyplomowym


Studia podyplomowe – Administracja ochrony środowiska – Stalowa Wola- program

 1. Prawne aspekty ochrony środowiska
 2. Procedury w ochronie środowiska
 3. Odpowiedzialność publicznoprawna i cywilnoprawna za szkody w środowisku
 4. Organizacja i zarządzanie w  ochronie środowiska
 5. Gospodarka odpadami
 6. Gospodarka wodna i zaopatrzenie ludności w wodę
 7. Gospodarka komunalna
 8. Zarządzanie nieruchomościami
 9. Zarządzanie kryzysowe
 10. Zagospodarowanie przestrzeni
 11. Prawno-międzynarodowe aspekty ochrony środowiska
 12. Europeizacja prawa ochrony środowiska
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.

Studia podyplomowe – Administracja ochrony środowiska – Stalowa Wola – czesne

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt: 796 308 468 – Szczecin
888 635 440 – Punkt Rekrutacyjny Stalowa Wola

Odwiedź Punkt Rekrutacyjny w Stalowej Woli (Hotel Stal, ul. KEN 4, IV piętro, biuro nr 408).

stalowawola@wsap.szczecin.pl

 • Jedna rata: 3 900 zł 3 300 zł
 • Dwie raty: 2 025 zł 1 725 zł
 • Dziesięć rat: 420 zł 360 zł

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej w zakładce „kandydaci -> studia podyplomowe

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.

Studia podyplomowe – Administracja ochrony środowiska – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Administracja ochrony środowiska Stalowa Wola – szczegółowe informacje

zapisz-sie