Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia dla tych, którzy pracują, bądź chcą pracować w administracji publicznej, w urzędach, samorządach, a także dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym jak funkcjonuje administracja publiczna.

Wykładowcy – prawnicy, autorzy komentarzy prawnych, urzędnicy, praktycy


Studia podyplomowe – Administracja publiczna – Stalowa Wola – program:

Moduł I – Prawne regulacje działalności administracji publicznej

 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Ustrój RP
 • Elementy prawa cywilnego
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo samorządowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz elementy prawa urzędniczego
 • Zamówienia publiczne
 • Finanse publiczne
 • System podatkowy
 • Prawo gospodarcze

Moduł II – Organizacyjne i ekonomiczne aspekty działalności administracji publicznej

 • Organizacja i zarządzanie w administracji
 • Elementy statystyki w administracji publicznej
 • Informacja publiczna i ochrona danych osobowych
 • Praktyka kierowania urzędem
 • Informatyka w administracji
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.
Program studiów może ulec zmianie.

Studia podyplomowe – Administracja publiczna – czesne:

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej w zakładce „kandydaci -> studia podyplomowe

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

 • Jedna rata: 4 100 zł 3 300 zł
 • Dwie raty: 2 025 zł 1 725 zł
 • Dziesięć rat: 420 zł 360 zł

Studia przeznaczone są dla przyszłych i obecnych pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, dla których ta forma kształcenia stwarza możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzyskania uprawnień wymaganych przez obowiązujące prawo. Studia adresowane są również do pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych zasadami funkcjonowania współczesnej administracji.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:
1. Elementy prawa cywilnego
2. Prawo samorządowe
3. System podatkowy
4. Informacja publiczna i ochrona danych osobowych
5. Zamówienia publiczne

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczącą:
1. Ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej
2. Zakresu ustroju i zadań administracji rządowej centralnej i terenowej oraz samorządowej, prawa publicznego gospodarczego czy finansów publicznych,
3. W ramach ćwiczeń w pracowni komputerowej słuchacz zdobędzie kwalifikacje z zastosowań technologii informatycznych w administracji publicznej, czy techniki prawodawczej

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej – oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych, jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji.


Studia podyplomowe – Administracja publiczna – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Administracja publiczna Stalowa Wola- szczegółowe informacje

zapisz-sie