Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Sprawy bezpieczeństwa oraz zarządzania w sytuacjach niepokoju, konfliktów i kryzysów w ostatnim czasie nabierają szczególnego znaczenia.
Kwestia zarządzania w sytuacjach kryzysowych nakłada obowiązki na funkcjonariuszy państwowych, a także osoby zatrudnione na różnym szczeblu samorządu terytorialnego. Dodatkowo jest ważna w przypadku podmiotów o charakterze rynkowym. Z punktu widzenia wielu służb, zawodów funkcji istotne są kwestie m.in.: planowania i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa; roli i funkcji personelu w skutecznym działaniu w okresie pokoju, kryzysu i wojny; prognozowaniu zagrożeń i kryzysów; skutecznych sposobach pokonywania stanów zagrożeń i likwidacji sytuacji kryzysowych oraz organizacji działań antyterrorystycznych, ale także biorąc pod uwagę aspekt polityczny: organizacji bezpieczeństwa narodowego w krajach UE.
Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE podejmują te kwestie. Są także szansą na zdobycie ciekawego zatrudnienia dla osób, które interesują się tymi zagadnieniami.

Wykładowcy – praktycy, prawnicy, specjaliści od zarządzania kryzysowego, pracownicy służb


Studia podyplomowe – Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – Stalowa Wola – program:

 1. Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
 2. Zarządzanie kryzysowe w skali mikro i makro
 3. Organizacja bezpieczeństwa publicznego w Polsce
 4. Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne
 5. Informacja i sieci informatyczne w systemie bezpieczeństwa narodowego
 6. System bezpieczeństwa w Europie i na świecie
 7. Negocjacje w sytuacji kryzysu
 8. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych – współpraca z mediami
 9. Efektywne wykorzystanie sił i środków Policji w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszenia prawa
 10. Straż Pożarna w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń
 11. Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w rejonach dotkniętych sytuacją kryzysową, katastrofą bądź klęską żywiołową
 12. Podejmowanie decyzji w zespole zadaniowym
 13. Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania
 14. Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu
 15. Egzamin dyplomowy
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.
Program studiów może ulec zmianie.

Studia podyplomowe – Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – Stalowa Wola – czesne:

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej w zakładce „kandydaci -> studia podyplomowe

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt: 796 308 468 – Szczecin
888 635 440 – Punkt Rekrutacyjny Stalowa Wola

Odwiedź Punkt Rekrutacyjny w Stalowej Woli (Hotel Stal, ul. KEN 4, IV piętro, biuro nr 408).

stalowawola@wsap.szczecin.pl

 • Jedna rata: 3 900 zł 3 300 zł
 • Dwie raty: 2 025 zł 1 725 zł
 • Dziesięć rat: 420 zł 360 zł

CEL STUDIÓW:

Przygotowanie słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków). Program skoncentrowany jest na zagadnieniach zarządzania kryzysowego ważnych głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych).

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Wydziały lub Sztaby Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli;

 • Wojewódzkie Sztaby Wojskowe, Jednostki Państwowej Staży Pożarnej i Policji (różnych szczebli);
 • Formacje Obrony Cywilnej Kraju i instytucje związane z reagowaniem kryzysowym;

Studia podyplomowe – Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – Stalowa Wola – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – Stalowa Wola – szczegółowe informacje

zapisz-sie