Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

studia realizowane z Partnerem:

TUVNTW_png_logo

 

Wszystko o ochronie danych osobowych w firmie i urzędzie – w kontekście nowych regulacji prawnych.
Prawa i obowiązki administracji i biznesu wynikające z RODO.
Gdzie kończy się dostęp do informacji publicznej a zaczyna ochrona prawna? Jak tworzyć i zarządzać polityką bezpieczeństwa informacji? Kto to jest Inspektor ochrony Danych Osobowych i jakie są jego zadania?
Możliwość odbycia kursu Audytora Wewnętrznego i certyfikatu TÜV NORD POLSKA – za dodatkowa opłatą.
Wykładowcy – praktycy, audytorzy, osoby z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem.


DLA KOGO:
Studia Podyplomowe pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania systemów
ochrony informacji i danych osobowych, w świetle najnowszych przepisów prawa.
Absolwenci studiów nabywają praktyczne umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych
i informacji niejawnych, są przygotowani do wprowadzania w państwowych, samorządowych
i prywatnych jednostkach organizacyjnych, systemów bezpieczeństwa informacji.
Studia są skierowane do administratorów danych osobowych, administratorów zarządzających
bezpieczeństwem informacji, pracodawców, pracowników stosujących ustawę o ochronie danych
osobowych i informacji niejawnych, pracowników działów kadr, pracowników przedsiębiorstw
i administracji publicznej dążących do podniesienia kwalifikacji oraz innych osób zainteresowanych
tematyką ochrony danych osobowych.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w instytucjach publicznych, urzędach gmin, starostwach,
urzędach centralnych, placówkach oświatowych czy jednostkach służby zdrowia oraz firmach
prywatnych i publicznych – wszędzie tam gdzie są przetwarzane dane osobowe, gdzie informacja jest
ważną częścią procesu funkcjonowania.
PROGRAM STUDIÓW
Studia kończą się egzaminem dyplomowym.


Studia podyplomowe – Ochrona danych osobowych – Stalowa Wola – program

 1. Podstawy prawne (międzynarodowe, europejskie, krajowe) ochrony danych
  osobowych i informacji niejawnych
 2. System ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 3. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w prawie (prawo
  konstytucyjne, administracyjne, cywilne, pracy, karne)
 4. Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 5. Udostępnienie danych osobowych
 6. Powierzenie i przekazywanie danych osobowych
 7. Prawne i praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu danych osobowych
  (bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo dokumentów, obieg dokumentów)
 8. Dane osobowe w sektorze publicznym
 9. Dane osobowe w sektorze prywatnym
 10. Prawne i praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych (bezpieczeństwo
  osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne,
  standardy ochrony informacji niejawnych w UE, bezpieczeństwo informacji
  biznesowej, archiwizowanie dokumentów niejawnych)
 11. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej.
 12. Sytuacja prawna i zadania administratorów danych osobowych (ABI/IODO)
 13. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony informacji niejawnych i
  danych osobowych
 14. Prawo do ochrony danych osobowych a prawo do informacji publicznej
 15. Świadczenie usługi drogą elektroniczną a ochrona danych osobowych i marketing,
 16. Cyberprzestępczość. Bezpieczeństwo danych osobowych w środowisku cyfrowym.
  Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 17. Krajowy Urząd ochrony danych, służby specjalne i administracja – uprawnienia i
  kompetencje w zakresie ochrony danych i dostępu.
 18. Warsztaty i zajęcia praktyczne – uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych
  osobowych, obowiązek informacyjny, zasady przetwarzania danych osobowych,
  powierzanie przetwarzania danych, tworzenie dokumentów
 19. Zarządzanie ryzykiem
 20. Zasady i praktyka prowadzenia audytów systemów zarządzania
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.

Studia podyplomowe – Ochrona danych osobowych – Stalowa Wola – czesne

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej w zakładce „kandydaci -> studia podyplomowe

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

 • Jednorazowo: 4 500 zł 3 900 zł
 • Dwie raty: 2 499 zł 2 100 zł
 • Dziesięć rat: 500 zł 440 zł

Studia podyplomowe –

Ochrona danych osobowych – Stalowa Wola – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – ochrona danych osobowych – Stalowa Wola – więcej informacji

zapisz-sie