Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia nie tylko dla kadrowych. Wszystko co trzeba wiedzieć o zatrudnianiu, zwalnianiu, o urlopach, wymiarze czasu pracy.

Najlepsi specjaliści z zakresu prawa pracy, przykłady, orzeczenia, casusy. Warsztaty i omawianie konkretnych przypadków – rozwiązywanie konkretnych problemów.
Kompendium wiedzy dla każdego pracodawcy.

Wykładowcy – sędziowie sądu pracy, specjaliści prawa pracy, doświadczeni prawnicy – praktycy.


Studia są przeznaczone w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

WIEDZA:

Studia są przeznaczone dla pracowników działów kadr, osób zarządzających zasobami pracy, działaczy związkowych oraz pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę. Ukończenie studiów może też pomóc w zmianie kwalifikacji i znalezieniu satysfakcjonującej pracy osobom, które dopiero zamierzają zająć się sprawami kadrowymi.

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:

Uczestniczenie w studiach umożliwi właściwe stosowanie poszczególnych regulacji prawa pracy w codziennej pracy. Osoby prowadzące zajęcia przedstawią słuchaczom podstawy prawne i pragmatyczne wskazówki dotyczące, między innymi, podstawowych problemów we współczesnym prawie pracy: zawierania umów cywilno – prawnych zamiast umów o pracę (tzw. umowy śmieciowe), zarządzania czasem pracy (elastyczne instytucje czasu pracy), wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, urlopów pracowniczych. Ponadto wskazane zostaną sposoby współpracy z instytucjami i organami zajmującymi się nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy (inspektorzy pracy, powiatowe urzędy pracy, sądy pracy).

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwenci znajdą zatrudnienie jako osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w firmach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych czy instytucjach oświaty.


Studia podyplomowe – prawo pracy – Stalowa Wola – program

 1. Umowy o pracę, rodzaje umów
 2. Nawiązanie stosunku pracy
 3. Sposoby i zmiany warunków pracy i płacy
 4. Ochrona stosunku pracy i jego rozwiązanie
 5. Zatrudnienie członków zarządu w spółkach kapitałowych
 6. Ochrona danych osobowych w służbach kadrowych
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy i kontrole w zakładzie pracy
 8. Dokumentacja kadrowa z uwzględnieniem kompetencji i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 9. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracownika. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 10. Czas pracy, urlopy, zwolnienia i uprawnienia rodzicielskie
 11. Regulaminy i wewnętrzne akty prawa (rekrutacja i odpowiedzialność pracownicza)
 12. Mobbing i dyskryminacja – przeciwdziałanie
 13. Systemy kadrowo – płacowe oraz Płatnik
 14. Elementy prawa cywilnego, w tym zatrudnienie cywilnoprawne
 15. Podstawowe zasady prawa pracy
 16. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 17. Prawo pracy w przepisach szczególnych
 18. Rozpatrywanie sporów o roszczenie ze stosunku pracy
 19. Przedawnienie roszczeń

Studia podyplomowe – prawo pracy- Stalowa Wola – czesne

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP. Program może ulec zmianie.

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej w zakładce „kandydaci -> studia podyplomowe

Czas trwania: 2 semestry

Kontakt: 796 308 468 – Szczecin
888 635 440 – Punkt Rekrutacyjny Stalowa Wola

Odwiedź Punkt Rekrutacyjny w Stalowej Woli (Hotel Stal, ul. KEN 4, IV piętro, biuro nr 408).

stalowawola@wsap.szczecin.pl

 • Jednorazowo: 3 900 zł 3 300 zł
 • Dwie raty: 2 025  zł 1 725 zł
 • Dziesięć rat: 420 zł 360 zł

Studia podyplomowe – prawo pracy- Stalowa Wola – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – prawo pracy – szczegółowe informacje

zapisz-sie