fb-icon-tab

DORADZTWO ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU – Stalowa Wola

2 lub 3 semestry
Zdobądź nowy zawód – zostań doradcą zawodowym

Doskonałe uzupełnienie studiów pierwszego stopnia – w szczególności dla absolwentów kierunków społecznych (pedagogów, socjologów, psychologów) oraz absolwentów np. administracji, jako rozszerzenie zdobytej wiedzy i możliwości zawodowych. Polecamy pracownikom urzędów pracy, agencji zatrudnienia oraz firm zajmujących się rekrutacją pracowników.

3 semestry – dla tych, którzy chcą pracować w oświacie – skierowane są przede wszystkim do wszystkich osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego i przygotowują się do pracy w szkołach i innych placówkach oświatowych, dotyczy to:

 • absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne,
 • osób planujących rozwój swojej kariery zawodowej w systemie poradnictwa zawodowego, a będących absolwentami w szczególności pedagogiki, psychologii, socjologii lub innego kierunku społecznego oraz posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

2 semestry – dla tych, którzy chcą pracować poza szkołami – skierowane są do osób pragnących uzyskać wymagane kwalifikacje do pracy, jako doradca zawodowy w systemie pozaszkolnym.
Dotyczy to wszystkich absolwentów wyższych uczelni niezależnie od profilu oraz specjalności chcących zdobyć wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania pracy doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy lub innych podmiotach, np.:

 • biurach doradztwa personalnego, działach HR,
 • agencjach zatrudnienia lub pracy tymczasowej,
 • podmiotach realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych,
 • urzędach pracy (miejskich, powiatowych i wojewódzkich),
 • ośrodkach pomocy społecznej.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).


Wykładowcy – doradcy zawodowi, prawnicy, psychologowie, praktycy. Osoby z wieloletnim doświadczeniem.


Studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe z elementami coachingu – Stalowa Wola – program:

WYMIAR GODZINOWY: 351 godzin 3 semestry /245 godzin 2 semestry
Doradztwo zawodowe – (2 semestry) – moduł 1, 2
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coachingu – (3 semestry) – moduł 1, 2, 3

MODUŁ 1 RYNEK PRACY

 1. Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej
 2. Pozyskiwanie, aktualizacja i wykorzystanie danych o rynku pracy
 3. Doradztwo zawodowe w Polsce i UE
 4. Podstawy prawa pracy i innych ustaw związanych z rynkiem pracy
 5. Metody rekrutacji i selekcji – HR

MODUŁ 2 DORADZTWO ZAWODOWE

 1. Podstawy poradnictwa zawodowego i rozwoju kariery
 2. Standardy zawodowe i etyczne w pracy doradcy zawodowego
 3. Psychologia osobowości
 4. Elementy psychologii klinicznej. Psychopatologia w pracy doradcy zawodowego
 5. Indywidualne poradnictwo zawodowe – praca z klientem, metody i techniki
 6. Grupowe poradnictwo zawodowe – praca z grupą, metody i techniki
 7. Narzędzia diagnostyczne stosowane w indywidualnym poradnictwie zawodowym
 8. Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

MODUŁ 3 DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE (tylko studia III semestralne)

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – aspekty organizacyjne i prawne
 2. Ewaluacja działań doradcy edukacyjno – zawodowego
 3. Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego
 4. Sylwetka rozwojowa ucznia
 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnością
 6. Rynek edukacyjny i rynek pracy
 7. Podstawy coachingu. Etyka w pracy coacha
 8. Warsztat pracy coacha
 9. Seminarium dyplomowe – przygotowanie do indywidualnej sesji z klientem
 10. Praktyka zawodowa

FORMA ZALICZENIA STUDIÓW:
1. EGZAMIN KOŃCOWY – TEST WIEDZY
2. EGZAMIN DYPLOMOWY – INDYWIDUALNA SESJA Z KLIENTEM (NAGRANIE)

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP. Program może ulec zmianie.

Studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe z elementami coachingu – Stalowa Wola – czesne:

Kontakt: 796 308 468 – Szczecin
888 635 440 – Punkt Rekrutacyjny Stalowa Wola

Odwiedź Punkt Rekrutacyjny w Stalowej Woli (Hotel Stal, ul. KEN 4, IV piętro, biuro nr 408).

stalowawola@wsap.szczecin.pl

Czas trwania: 2 semestry

 • Jednorazowo: 3 000 zł 2 400 zł
 • Dwie raty: 1 600 zł 1 300 zł
 • Dziesięć rat: 330 zł 270 zł

Czas trwania: 3 semestry

 • Jednorazowo: 4 100 zł 3 500 zł
 • Trzy raty: 1 400 zł 1 200 zł
 • Piętnaście rat: 300 zł 260 zł

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej w zakładce „kandydaci -> studia podyplomowe


Studia podyplomowe –Doradztwo zawodowe z elementami coachingu – Stalowa Wola- promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Doradztwo zawodowe z elementami coachingu – Stalowa Wola- szczegółowe informacje

zapisz-sie