fb-icon-tab

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IODo) – Zielona Góra

TUVNTW_png_logo

Kolejne zmiany w ochronie danych osobowych. Już od 2018 roku. Warto się na nie przygotować.


Informacja – najbardziej poszukiwany i cenny towar współczesnego świata. Jak zarządzać informacją w firmie i urzędzie, jak chronić dane osobowe? Gdzie kończy się dostęp do informacji publicznej a zaczyna ochrona prawna? Jak tworzyć i zarządzać polityką bezpieczeństwa informacji? Kto to jest ABI? Jakie są jego zadania?

Jedyne takie studia w Polsce Zachodniej.  Chroń zasoby swojej firmy i urzędu. Bądź specjalistą w tej dziedzinie. Chroń swoją firmę i doradzaj innym. Inspektor Danych Osobowych został wpisany do klasyfikacji zawodów.

Możliwość odbycia kursu Audytora Wewnętrznego i certyfikatu TÜV NORD POLSKA – za dodatkowa opłatą.
Wykładowcy – praktycy, audytorzy, osoby z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem.
Autor programu i opieka merytoryczna: Jarosław Feliński


WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:
1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
2. Rola i znaczenie służb specjalnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji
3. Polityka informacyjna administratora
4. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczącą:
1. Zarządzania bezpieczeństwem informacji
2. Stosowania odpowiednich norm dotyczących bezpieczeństwa danych, ich przetwarzania, gromadzenia
3. Roli administratora bezpieczeństwa informacji
4. Oceny istniejących procedur oraz wdrażania poprawek do niezgodności pod kątem ustawy o ochronie danych osobowych;
5. Tworzenia i aktualizacji dokumentacji oraz procedur zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;
6. przeprowadzania audytów przetwarzania danych osobowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w instytucjach publicznych, urzędach gmin, starostwach, urzędach centralnych, placówkach oświatowych czy jednostkach służby zdrowia oraz firmach prywatnych i publicznych – wszędzie tam gdzie są przetwarzane dane osobowe, gdzie informacja jest ważną częścią procesu funkcjonowania.


PROGRAM STUDIÓW
studia kończą się egzaminem dyplomowym

  Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne ochrony danych 6
2 Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 17799:2003 16
3 Ochrona państwa i porządku konstytucyjnego 10
4 Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacyjne 16
5 Dobór osób funkcyjnych (ABI/ASI/Manager Bezpieczeństwa Informacji –MBI/Audytor) 16
6 Zasady oceny efektywności PBI (preaudyt) 8
7 System zarządzania bezpieczeństwem informacji –  PN -27001:2007 cz. I 16
8 Psychologia ludzi w organizacji w zarządzaniu informacją, psychologia tłumu (działania w sytuacjach ekstremalnych) 6
9 Ochrona osób, instytucji i urządzeń – systemy i nośniki 16
10 Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka 16
11 GIODO – krajowy strażnik ochrony danych osobowych: uprawnienia 12
12 Rola i znaczenie służb specjalnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji 8
13 Systemy informatyczne i programy ochrony. Zarządzanie ochroną systemów informatycznych w organizacji 16
14 Polityka informacyjna administratora 8
15 Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem 8
16 System zarządzania bezpieczeństwem informacji – nowa jakość ochrony informacji PN -27001:2007 cz. II 8
17 Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji 8
18 Systemy technicznej ochrony informacji – nowe rozwiązania, trendy, cloud computing 8
19 Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji 8
20 Klasyfikacja informacji niejawnych. Organizacja systemu ochrony informacji i urządzeń niejawnych w zarysie 8
  218
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.

Studia podyplomowe – ABI / IODo – Administrator Bezpieczeństwa Informacji / Inspektor Ochrony Danych – czesne

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej w zakładce „kandydaci -> studia podyplomowe

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

  • Jednorazowo: 4 700 zł 4 100 zł
  • Dwie raty: 2 450 zł 2 200 zł
  • Dziesięć rat: 510 zł 470 zł

Studia podyplomowe – administrowanie bezpieczeństwem informacji – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – administrowanie bezpieczeństwem informacji – więcej informacji

zapisz-sie