fb-icon-tab

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – Zielona Góra

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
nowy zawód – nowe możliwości

studia realizowane z Partnerem:

TUVNTW_png_logo

Informacja – najbardziej poszukiwany i cenny towar współczesnego świata. Jak zarządzać informacją w firmie i urzędzie, jak chronić dane osobowe? Gdzie kończy się dostęp do informacji publicznej a zaczyna ochrona prawna? Jak tworzyć i zarządzać polityką 

Wszystko o ochronie danych osobowych w firmie i urzędzie – w kontekście nowych regulacji prawnych.

Prawa i obowiązki administracji i biznesu wynikające z RODO.

Gdzie kończy się dostęp do informacji publicznej a zaczyna ochrona prawna? Jak tworzyć
i zarządzać polityką bezpieczeństwa informacji? Kto to jest Inspektor ochrony Danych Osobowych i jakie są jego zadania?

 Możliwość odbycia kursu Audytora Wewnętrznego i certyfikatu TÜV NORD POLSKA – za dodatkowa opłatą.

Wykładowcy – praktycy, audytorzy, osoby z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem.

Forma: studia podyplomoweOPŁATY (cena uwzględnia już rabat)
Czas trwania: 2 semestryjednorazowa 4 500 zł 3 900 zł
Kontakt:
796 308 468
II raty 2 400 zł 2 100 zł
dziekanat@wsap.szczecin.pl10 rat 500 zł 440 zł

Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

zapisz-sie


WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:
1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
2. Rola i znaczenie służb specjalnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa i ochrony informacji
3. Polityka informacyjna administratora
4. Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczącą:
1. Zarządzania bezpieczeństwem informacji
2. Stosowania odpowiednich norm dotyczących bezpieczeństwa danych, ich przetwarzania, gromadzenia
3. Roli administratora bezpieczeństwa informacji
4. Oceny istniejących procedur oraz wdrażania poprawek do niezgodności pod kątem ustawy o ochronie danych osobowych;
5. Tworzenia i aktualizacji dokumentacji oraz procedur zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych;
6. przeprowadzania audytów przetwarzania danych osobowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie w instytucjach publicznych, urzędach gmin, starostwach, urzędach centralnych, placówkach oświatowych czy jednostkach służby zdrowia oraz firmach prywatnych i publicznych – wszędzie tam gdzie są przetwarzane dane osobowe, gdzie informacja jest ważną częścią procesu funkcjonowania.


Studia podyplomowe – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – program

 1. Podstawy prawne (międzynarodowe, europejskie, krajowe) ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 2. System ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 3. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych  w prawie (prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, pracy, karne)
 4. Zasady i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 5. Udostępnienie danych osobowych
 6. Powierzenie i przekazywanie danych osobowych
 7. Prawne i praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji z zakresu danych osobowych (bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo dokumentów, obieg dokumentów)
 8. Dane osobowe w sektorze publicznym
 9. Dane osobowe w sektorze prywatnym
 10. Prawne i praktyczne  aspekty ochrony informacji niejawnych (bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne, standardy ochrony informacji niejawnych w UE, bezpieczeństwo informacji biznesowej, archiwizowanie dokumentów niejawnych)
 11. Organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnej.
 12. Sytuacja prawna i zadania administratorów danych osobowych (IODO)
 13. Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
 14. Prawo do ochrony danych osobowych a prawo do informacji publicznej
 15. Świadczenie usługi drogą elektroniczną a ochrona danych osobowych i marketing,
 16. Cyberprzestępczość. Bezpieczeństwo danych osobowych w środowisku cyfrowym. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 17. Krajowy urząd ochrony danych osobowych, służby specjalne i administracja – uprawnienia i kompetencje w zakresie ochrony danych i dostępu.
 18. Warsztaty i zajęcia praktyczne – uzyskiwanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, obowiązek informacyjny, zasady przetwarzania danych osobowych, powierzanie przetwarzania danych, tworzenie dokumentów
 19. Zarządzanie ryzykiem
 20. Zasady  i praktyka prowadzenia audytów systemów zarządzania
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.

 

Studia podyplomowe – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – Zielona Góra – więcej informacji

zapisz-sie