fb-icon-tab

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – Zielona Góra

Jeśli zajmujesz się przetargami, pracujesz w urzędzie, administracji lub w prywatnej instytucji czy firmie?
Chcesz stawać do przetargów? Realizować ciekawe zlecenia w ramach zamówień publicznych? Martwisz się, że niewiele wiesz o przetargach, nie masz przygotowanych pracowników? Zapraszamy na studia.
PZPnafb

Przetargi te małe i duże bez tajemnic. Dowiesz się jak czytać SIWZ, jak prawidłowo przygotować ofertę. Poznasz przepisy zamówień publicznych, ciekawe przykłady, spotkasz interesujących ludzi.

PARTNER STUDIÓW
OPIEKA MERYTORYCZNA

Wykładowcy – praktycy. Współpracują z nami specjaliści zamówień publicznych największych firm w regionie. Prawnicy, urzędnicy z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem.

Forma: studia podyplomoweOPŁATY (cena uwzględnia już rabat)
Czas trwania: 2 semestryjednorazowa 4 300 zł 3 700 zł
Kontakt:
796 308 468
II raty 2 225 zł 1 925 zł
dziekanat@wsap.szczecin.pl10 rat 460 zł 400 zł

Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

zapisz-sie


Studia są przeznaczone w szczególności do osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych, pracujących w sektorze finansów publicznych, odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, wykonawców składających oferty w sektorze zamówień publicznych, osób nadzorujących wydatkowanie środków publicznych, kontrolujących prawidłowość udzielania zamówień publicznych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani tematyką zamówień publicznych.

WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:
1. Dyscyplina finansów publicznych
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wybór oferty najkorzystniejszej, przesłanki wykluczenia i odrzucenia
4. Umowy w sprawach zamówień publicznych

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie ich podejmowania, zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania.
Program nauczania łączy problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych), zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Został on przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w administracji rządowej i w jednostkach samorządu terytorialnego – podstawowych podmiotach zobowiązanych do dokonywania zamówień. Ponadto absolwenci mogą z powodzeniem pracować w spółkach zajmujących się poszukiwaniem lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych, zarządzaniem portami lotniczymi i morskimi, energetycznymi i wodociągowymi, publicznym transportem i pocztowymi, które również są zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz w przedsiębiorstwach prywatnych, które oferują swoje usługi na rynku zamówień publicznych.


Studia podyplomowe – zamówienia publiczne – Zielona Góra – program:

 1. Elementy prawa cywilnego
 2. Zabezpieczenie zobowiązań
 3. Podstawy prawa gospodarczego
 4. Finanse publiczne i dyscyplina finansów publicznych
 5. Zasady udzielania zamówień publicznych
 6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 7. Postępowanie przetargowe przed otwarciem ofert
 8. Kryteria wyboru ofert i warunki udziału w postępowaniu
 9. Roboty budowlane w zamówieniach publicznych
 10. Badanie ofert
 11. Wybór oferty najkorzystniejszej, przesłanki wykluczenia i odrzucenia
 12. Zakończenie postępowania przetargowego
 13. Dokumentowanie postępowania w sprawie zamówień publicznych
 14. Umowy w sprawach zamówień publicznych
 15. Kontrola i środki ochrony prawnej
 16. Zamówienia publiczne w UE
 17. Informacja publiczna
 18. Etyka i uczciwa konkurencja
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP. Program może ulec zmianie.

 

Studia podyplomowe – Zamówienia publiczne – Zielona Góra – promocja
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Zamówienia publiczne -Zielona Góra – szczegółowe informacje

zapisz-sie