fb-icon-tab

DZIENNIKARSTWO SPORTOWE

Studia kierowane do absolwentów kierunków takich jak wychowanie fizyczne, komunikacja, marketing, filologia, ale nie tylko.
Zapraszamy na studia tych wszystkich, których pasją jest sport lubią i chcą opowiadać i pisać o sporcie.

Wykładowcy – praktycy, dziennikarze sportowi, marketingowcy, specjaliści językowi


Studia podyplomowe – Dziennikarstwo sportowe – program:

 1. Etyka dziennikarska
 2. Teoretyczne i praktyczne aspekty zespołowych gier sportowych
 3. Prawo prasowe i autorskie
 4. Gatunki dziennikarskie
 5. Emisja głosu
 6. Teoria komunikacji społecznej
 7. Warsztat dziennikarski: wywiad, reportaż, relacja, komentarz
 8. Polityka a międzynarodowe imprezy sportowe
 9. Organizacja imprez masowych
 10. Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
 11. Warsztat fotoreportera sportowego
 12. Dziennikarstwo a public relations
 13. Rynek mediów sportowych
 14. Egzamin dyplomowy
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.
Program studiów może ulec zmianie.

Studia podyplomowe – Dziennikarstwo sportowe – czesne:

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

 • Jedna rata: 4 200 zł 3 600 zł
 • Dwie raty: 2 200 zł 1 900 zł
 • Dziesięć rat: 460 zł 400 zł

Studia mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnego wykonywania zawodu dziennikarza sportowego w redakcjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych. Mają na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych osób zainteresowanych dziennikarstwem sportowym oraz współpracą z podmiotami zajmującymi się przekazem informacji sportowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci znajdą zatrudnienie w:
1. Redakcjach sportowych prasy, radia, telewizji, oraz portalach
2. Mogą rozpocząć samodzielna karierę sprawozdawcy sportowego na blogach i własnych stronach internetowych
Studia kończą się egzaminem dyplomowym


Studia podyplomowe – Dziennikarstwo sportowe – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Dziennikarstwo sportowe – szczegółowe informacje

zapisz-sie