fb-icon-tab

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Jesteś nauczycielem? Chcesz uczyć w szkole?
Zwiększ swoje możliwości zatrudnienia. Zyskaj nowy zawód.

PARTNER STUDIÓW

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć dydaktycznych z edukacji dla bezpieczeństwa, przysposobienia obronnego, wykształcenia umiejętności reagowania na sytuacje kryzysowe na terenie placówek edukacji, prowadzenia zajęć edukacyjnych z pierwszej pomocy w szkole, udzielania pomocy medycznej ofiarom wypadków, a także zapewnienia bezpieczeństwa placówek edukacyjnych. Studia przygotowują także do pełnienia funkcji koordynatora bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół i placówek
Studia te są adresowane do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym przede wszystkim:

 • pracowników oświaty zainteresowanych prowadzeniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
  nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i – opiekuńczych, w których występują zagrożenia bezpieczeństwa lub ich występowanie jest prawdopodobne;
 • pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego.
 • Wykładowcy – praktycy, specjaliści z zakresu bezpieczeństwa, obronności policjanci, pedagodzy, prawnicy, ratownicy medyczni,

Studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa – program:

 1. Bezpieczeństwo i udzielanie pierwszej pomocy
 2. Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych
 3. Dydaktyka oraz metodyka edukacji dla bezpieczeństwa
 4. Zarządzanie kryzysowe
 5. Obrona cywilna i ochrona ludności
 6. Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
 7. System ochrony praw człowieka
 8. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach – szkolenie
 9. Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 10. Podstawy bezpieczeństwa Państwa
 11. Teoretyczne problemy edukacji dla bezpieczeństwa
 12. Współczesne zagrożenia czasu pokoju
 13. Zagrożenia występujące podczas wojny i w sytuacjach kryzysowych
 14. Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych
 15. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży i profilaktyka
 16. Praktyka
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.
Program studiów może ulec zmianie.

Studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa – czesne:

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

Czas trwania: 3 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

 • Jedna rata: 3 900 zł 3 300 zł
 • Trzy raty: 1 400 zł 1 200 zł
 • Szesnaście rat: 287,50 zł 250 zł

Studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa – szczegółowe informacje

zapisz-sie