fb-icon-tab

HR MANAGER

Człowiek, a w szczególności jego wiedza, umiejętności, cechy osobowościowe, postawy, wyznawane wartości, talenty, motywacje, kreatywność oraz mocne strony stanowią jeden z najważniejszych zasobów współczesnej organizacji.

Umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim w firmie, czy urzędzie to jedno z kluczowych zadań. Dzięki kapitałowi ludzkiemu zyskujemy przewagę konkurencyjną.

Takie podejście wymusza jednak na kadrze kierowniczej posiadanie nowoczesnej wiedzy
i umiejętności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w warunkach współczesnej rzeczywistości gospodarczej.
Celem studiów jest pogłębianie wiedzy menedżerskiej z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przede wszystkim w obszarze planowania zasobów ludzkich, kształtowania stanu i struktury zatrudnienia oraz efektywnego zarządzania działem personalnym we współczesnych organizacjach. Studia skierowane są do kadry zarządzającej zespołami pracowników w obszarze HR oraz do osób z doświadczeniem zawodowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym absolwentów studiów podyplomowych ZZL.
Jesteś świetnym fachowcem? Kierujesz ludźmi? Masz szanse na awans, albo szukasz pracy w obszarze HR? To studia dla Ciebie.

Najlepsze studia – dla praktyków. Warsztaty, studium przypadków.

Wykładowcy – specjaliści od budowania zespołów, psychologowie, doświadczeni marketingowcy.

Forma: studia podyplomoweOPŁATY (cena uwzględnia już rabat)
Czas trwania: 2 semestryjednorazowa 4 400 zł / 3 800 zł
Kontakt:
796 308 468
II raty 2 300 zł 2 000 zł
dziekanat@wsap.szczecin.pl10 rat 470 zł 410 zł

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

Studia podyplomowe – HR manager– promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – HR manager – szczegółowe informacje

zapisz-sie


PROGRAM STUDIÓW

L.p. Nazwa bloku/modułu/przedmiotu Liczba

godzin

Moduł I. Trening umiejętności interpersonalnych 44
1 Autodiagnoza (relacje jednostki z innymi) 12
2 Komunikowanie w grupie – warsztaty 12
3 Team building 10
4 Rekrutacja i selekcja – warsztaty 10
Moduł II. Przywództwo 64
1 Zarządzanie kompetencjami 8
2 Audyt personalny, system ocen okresowych 8
3 Zarządzanie strategiczne, zarządzanie poprzez cele, delegowanie uprawnień 8
4 Zarządzanie projektami HR 8
5 Skuteczne systemy motywacyjne 8
6 Coaching jako  styl zarządzania zasobami ludzkimi 8
7 Ochrona danych osobowych 8
8 Zarządzanie zmianą i konfliktem w zespole 8
Moduł III. Personal / Employer branding 32
1 Autoprezentacja 8
2 Wystąpienia publiczne 8
3 Emisja głosu 8
4 Employer Branding – Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy 8
Moduł IV. Prawne aspekty HR 22
1 Podstawy prawa pracy, umowy, stosunek pracy 12
2 Wewnętrzne akty prawa 4
3 Organizacja działu HR i jego podstawowe funkcje 6
Razem 162
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.
Program studiów może ulec zmianie.