fb-icon-tab

KREOWANIE MIEJSCA I PRODUKTU TURYSTYCZNEGO

 

Wzrost konkurencyjności miejsc stawia wiele wyzwań gospodarczych, kulturowych
i społecznych. Dostrzegamy coraz ostrzejszą konkurencję o zasoby: o tworzenie miejsc przyjaznych dla inwestycji zagranicznych biznesu, dla turystów, a także dla samych mieszkańców. By sprostać wymogom konkurencji i przyciągnąć pożądane grupy docelowe konieczne jest sięgnięcie do najnowszych rozwiązań marketingowych.

Celem studiów podyplomowych Kreowanie miejsca i produktu turystycznego jest zaprezentowanie nowego podejścia do marketingu miejsca i sposobów na wykreowanie nowego produktu turystycznego.

Zaprosiliśmy do współpracy specjalistów z kraju, którzy pokażą jak – dzięki konkretnym kanałom komunikacji – zarządzać marką miejsca, wykreować nowy produkt i sprawić, by wszyscy odbiorcy
o tym wiedzieli.

Misją studiów jest wykształcenie specjalistów zarządzania markami miejsc i lokalnymi produktami oraz ekspertów w zakresie budowy wizerunku miejsc oraz silnych produktów lokalnych
i regionalnych.

Studia dla wszystkich, którzy pracują lub chcą pracować w obszarze turystyki. Studia dla urzędników, pracowników firm publicznych i prywatnych zajmujących się turystyką, hotelarzy, właścicieli pensjonatów, i jej organizowaniem, a także dla pracowników lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie.

Wykładowcy – praktycy, specjaliści branży turystycznej i marketingu, specjaliści od promocji.

 


Studia podyplomowe – KREOWANIE MIEJSCA I PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – program

 1. Strategia marketingowa miejsca i produktu.
 2. Badania marketingowe i konsultacje społeczne – warsztaty.
 3. Segmentacja rynku – czyli target.
 4. Produkt turystyczny – struktura,  składniki, uwarunkowania rozwoju, cykle życia.
 5. Sieciowanie produktów turystycznych.
 6. Storytelling w marketingu miejsc.
 7. Tworzenie identyfikacji wizualnej marki miejsca.
 8. Placemarketing, rewitalizacja miejsc i tworzenie lokalnej marki.
 9. Źródła finansowania produktów turystycznych.
 10. Marketing internetowy, social media, content marketing.
 11. Media relations – warsztaty.
 12. Event marketing.
 13. Rozwój produktów turystycznych i zarządzanie ceną.
 14. Warsztaty – tworzenie marki własnej.
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.

Studia podyplomowe – KREOWANIE MIEJSCA I PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – czesne

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

Forma: studia podyplomoweOPŁATY
Czas trwania: 2 semestryjednorazowa 4 200 zł / 3 600 zł
Kontakt: 796 308 468 II raty 2 200 zł 1 900 zł
dziekanat@wsap.szczecin.pl10 rat 450 zł 390 zł

Studia podyplomowe -KREOWANIE MIEJSCA I PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – promocje


Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – KREOWANIE MIEJSCA I PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – szczegółowe informacje

zapisz-sie