fb-icon-tab

LEGISLACJA ADMINISTRACYJNO – SAMORZĄDOWA

Studia dla tych, którzy pracują, bądź chcą pracować w administracji publicznej,
w urzędach, samorządach, oraz komórkach prawnych prywatnych podmiotów i organizacji pozarządowych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia i przyjmowania aktów prawnych, a także wiedza o przebiegu samego procesu legislacyjnego.

Studia „Legislacja Administracyjno – Samorządowa” polecamy szczególnie osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces tworzenia aktów prawa – pracownikom biur rad gminy i miasta, powiatów, komórek prawnych, a także tym którzy mają do czynienia ze stanowieniem prawa na szczeblu lokalnym lub w swojej organizacji.

Studia rozwijają także umiejętność tworzenia precyzyjnych, zrozumiałych i przejrzystych aktów prawnych pod względem językowym, tak by uniknąć w przyszłości błędów językowych i interpretacyjnych tworzonego prawa.

Szczególne wymagania stawiane legislatorom oraz pracownikom samorządów i osobom reprezentującym  organizacje społeczne, rosnąca liczba wydawanych aktów pranych i stopień skomplikowania naszego systemu prawnego sprawiają, że poszukiwane są osoby posiadające wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie legislacji.


Korzyści

  • kompleksowa wiedza z zakresu przebiegu procesu legislacyjnego
  • zajęcia warsztatowe nastawione na nabycie umiejętności tworzenia przepisów prawnych
  • ukończenie studiów podyplomowych z legislacji jest uznawane przez wielu pracodawców za równoważne z ukończeniem aplikacji legislacyjnej
  • jedyne takie studia podyplomowe na Pomorzu Zachodnim

Wykładowcy – prawnicy, sędziowie, autorzy komentarzy prawnych, urzędnicy, praktycy.


PROGRAM STUDIÓW

L.p. PROGRAM STUDIÓW L. godz. 
    ogółem
1. Wstęp do prawoznawstwa 10
2. Źródła prawa RP 6
3. Źródła prawa UE 6
4. Kompetencje legislacyjne podmiotów administracji publicznej 20
5. Zasady języka prawnego 5
6. Zasady techniki prawodawczej 10
7. Redagowanie tekstu aktu prawnego 25
8. Ogłaszanie i notyfikacja aktów prawnych 10
9. Kontrola procesu legislacyjnego 10
10. Projektowanie aktów prawa miejscowego 20
11. Sporządzanie szczególnych samorządowych aktów normatywnych 20
12. Proces legislacyjny w Polsce 6
13. Orzecznictwo SN, NSA i TK 9
14. Kodeksy etyki 5
  162

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP. Program może ulec zmianie.

Studia podyplomowe – Legislacja Administracyjno – Samorządowa – czesne:

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

  • Jednorazowo: 4 300 zł 3 700 zł
  • Dwie raty: 2 225 zł 1 925 zł
  • Dziesięć rat: 460 zł 400 zł

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej


Studia podyplomowe – Legislacja Administracyjno – Samorządowa – promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Legislacja Administracyjno-Samorządowa – szczegółowe informacje

zapisz-sie