fb-icon-tab

LOGOPEDIA

PARTNER STUDIÓW

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Celem Studiów Podyplomowych w zakresie Logopedii jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. W trakcie studiów słuchacze wyposażani są w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń mowy z wykorzystaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności są podstawą do dalszego rozwoju zawodowego w ramach studiów specjalizacyjnych.
Uzyskane po ukończeniu studiów kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.
Wykładowcy – praktycy, pedagodzy, językoznawcy, logopedzi z wieloletnim doświadczeniem


Studia podyplomowe – Logopedia – program:
Moduł I – PSYCHOLOGIA

 1. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 2. Podstawy psychoterapii rodzin i psychoterapii grupowej
 3. Pedagogika specjalna
 4. Rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych dziecka

Moduł II – LINGWISTYKA

 1. Fonetyka języka polskiego i komunikacja językowa
 2. Emisja i higiena głosu
 3. Semantyka, składnia i morfologia języka polskiego

Moduł III – MEDYCYNA

 1. Anatomia, fizjologia, patologia narządów mowy i słuchu
 2. Ortofonia
 3. Ortologopedia
 4. Psychiatria i neurologia dziecięca
 5. Zaburzenia procesów emocjonalno – motywacyjnych u dzieci

Moduł IV – LOGOPEDIA

 1. Diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna (dyslalia)
 2. Diagnoza i terapia jąkania
 3. Neurologopedia
 4. Surdologopedia
 5. Tyflologopedia
 6. Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 7. Logorytmika
 8. Arteterapia w logopedii
 9. Komputer jako narzędzie pracy logopedy
 10. Metodyka zajęć korekcyjno – wyrównawczych
 11. Glottodydaktyka
 12. Egzamin dyplomowy
 13. Praktyka
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.
Program studiów może ulec zmianie.

Studia podyplomowe – Logopedia – czesne:

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

Czas trwania: 4 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

 • Jedna rata: 6 000 zł 5 400 zł
 • Cztery raty: 1 550 zł 1 400 zł
 • Dwadzieścia rat: 320 zł 290 zł

Słuchacz jest obowiązany odbyć praktykę logopedyczną w wybranych przez siebie i zatwierdzonych przez Uczelnię placówkach zajmujących się opieką logopedyczną – medycznych i oświatowych oraz w ośrodkach specjalistycznych w wymiarze ok. 100 godzin w ciągu trwania studiów.


Adresaci studiów:
Studia są adresowane do absolwentów studiów drugiego stopnia. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych, społecznych, medycznych, wokalno-aktorskich. Kandydaci powinni charakteryzować się prawidłową wymową i dobrym słuchem.
Studia kończą się egzaminem dyplomowym


Studia podyplomowe – Logopedia– promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Logopedia – szczegółowe informacje

zapisz-sie