fb-icon-tab

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE I ADMINISTRACJI

Skuteczne odzyskiwanie należności jest gwarancją utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zatory płatnicze znacznie zwiększają ryzyko nagłego wystąpienia stanu niewypłacalności nawet w dobrze prosperującym przedsiębiorstwie. Powszechne na rynku jest zjawisko obrotu wierzytelnościami, w tym zwłaszcza wierzytelnościami, których dochodzenie jest długotrwałe i skomplikowane. W procesie windykacji należności, niezależnie czy zajmuje się tym samodzielnie przedsiębiorca czy wyspecjalizowana firma windykacyjna najistotniejsza jest biegła znajomość procedur sądowych i egzekucyjnych oraz umiejętność skutecznego poszukiwania majątku dłużnika. Pogłębienie wiedzy oraz nabycie umiejętności sprawnego prowadzenia postępowania sądowego oraz egzekucyjnego znacznie zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania należności. Celem studiów jest zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które w różny sposób zajmują się działalnością windykacyjną czy to jako kadra zarządzająca przedsiębiorstw windykacyjnych czy jako ich pracownicy. Celem studiów jest również zwiększenie wiedzy i umiejętności osób – adwokatów i radców prawnych- które w swojej praktyce zawodowej zajmują się obsługą prawną przedsiębiorstw.
Studia przeznaczone są także dla pracowników organów administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, dla pracowników instytucji realizujących funkcję wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, a także dla osób, które pragną zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Wykładowcy – praktycy, urzędnicy skarbowi, komornicy.


WIEDZA:
W ramach specjalności student zdobędzie wiedzę z zakresu takich przedmiotów, jak:
1. Organy egzekucyjne w postępowaniu administracyjnymi i cywilnym
2. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
3. Zabezpieczenia w egzekucji
4. Kolejność zaspokajania roszczeń

UMIEJĘTNOŚCI i KOMPETENCJE:
W ramach tej specjalności studenci zdobędą umiejętności i wiedzę dotyczące obowiązujących procedur postępowania egzekucyjnego i ich przebiegu, umiejętności przygotowania podstawowej dokumentacji w postępowaniu egzekucyjnym. To także możliwość zapoznania się z najnowszym orzecznictwem WSA i NSA, oraz zdobycie wiedzy i umiejętności w jaki sposób komunikować się nie tylko z organem egzekucyjnym ale przede wszystkim z dłużnikiem.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Studia poprzez swą konstrukcję doskonale przygotowują osoby zamierzające pracować lub pracujące w kancelariach komorniczych a także osoby zajmujące się dochodzeniem należności w przedsiębiorstwach (niezależnie od rodzaju zaangażowanego kapitału), bankach, organach administracji publicznej, tak państwowej jak samorządowej.
Studia polecane są również jako forma pogłębiania wiedzy aplikantom komorniczym, radcowskim, adwokackim oraz pracownikom tych kancelarii.
Ukończenie tych studiów osobom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych stworzy szansę zaoferowania pracodawcy profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków w zakresie stosowania środków przymusu. Prawnikom umożliwi zaś specjalizację w rozwijającej się obecnie dziedzinie, co uatrakcyjni ich pozycję na rynku pracy.


Studia podyplomowe – postępowanie egzekucyjne i windykacja należności – program

Moduł I: Istota i zakres stosowania egzekucji administracyjnej

 1. Wstęp do egzekucji administracyjnej, przegląd orzecznictwa
 2. Cel postępowania egzekucyjnego, przymus egzekucyjny
 3. Podmioty egzekucji administracyjnej
 4. Zakres przedmiotowy i wyłączenia przedmiotowe w egzekucji
 5. Organy egzekucyjne w postępowaniu administracyjnymi i cywilnym

Moduł II: Etapy postępowania egzekucyjnego

 1. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
 2. Przebieg postępowania egzekucyjnego, zbieg egzekucji
 3. Zawieszenie i umorzenie postępowania
 4. Środki zaskarżenia w egzekucji
 5. Zabezpieczenia w egzekucji

Moduł III: Wybór środka egzekucyjnego

 1. Źródła informacji o majątku zobowiązanego (przetwarzanie i ochrona danych osobowych w egzekucji)
 2. Egzekucja administracyjne należności pieniężnych
 3. Egzekucja administracyjna należności o charakterze niepieniężnym
 4. Elementy postępowania egzekucyjnego cywilnego
 5. Prawo karne skarbowe – podstawowe problemy
 6. Egzekucja obcych tytułów wykonawczych w polskim systemie prawnym

Moduł IV: Koszty i odpowiedzialność prawna w postępowaniu egzekucyjnym

 1. Koszty i wydatki egzekucyjne
 2. Kolejność zaspokajania roszczeń
 3. Nadzór nad egzekucją
 4. Odpowiedzialność w egzekucji

Moduł V: Postępowanie egzekucyjne w ujęciu interdyscyplinarnym

 1. Etyka i elementy psychologii w egzekucji
 2. Podstawowe problemy egzekucji w ujęciu teoretycznym
 3. Seminarium dyplomowe

Studia podyplomowe – postępowanie egzekucyjne i windykacja należności – czesne

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej w zakładce „kandydaci -> studia podyplomowe

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

 • Jednorazowa: 4 750 zł 4 150 zł
 • Dwie raty: 2 500 zł 2 200 zł
 • Dziesięć rat: 510 zł 450 zł

Studia podyplomowe – postępowanie egzekucyjne i windykacja należności – promocja
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – postępowanie egzekucyjne i windykacja należności – szczegółowe informacje

zapisz-sie