fb-icon-tab

ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM SĄDOWYM

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla obecnych i przyszłych kierowników sekretariatów wydziałów orzeczniczych w sądach powszechnych i ich zastępców oraz urzędników sądowych zatrudnionych w tych sekretariatach, a także dla kierowników oddziałów administracyjnych i kierowników oddziałów kadr w sądach powszechnych i urzędników zatrudnionych w różnych oddziałach w sądach powszechnych.
Wykładowcy – praktycy, prawnicy, pracownicy wymiaru sprawiedliwości


CEL STUDIÓW
Podniesienie kompetencji kadry urzędniczej zatrudnionej w sekretariatach sądowych w zakresie optymalizacji organizacji pracy i zarządzania nimi. Program studiów to kompendium wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy kierownika sekretariatu wydziału orzeczniczego w sądzie powszechnym i jego zastępcy oraz urzędnika sądowego zatrudnionego w sekretariacie sądowym, a także potrzebnych w pracy kierownika oddziału administracyjnego i kierownika oddziału kadr w sądzie powszechnym i urzędnika zatrudnionego w jednym z poszczególnych oddziałów w sądzie powszechnym. Zajęcia obejmują zagadnienia z zakresów: wybranych zagadnień z zakresu prawa ustrojowego, zarządzania i kontroli zarządczej, finansów publicznych oraz wybranych zagadnień związanych z gospodarką mieniem Skarbu Państwa, wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i prawa karnego. Słuchacze zdobędą lub pogłębią niezbędną wiedzę teoretyczną i posiądą lub udoskonalą umiejętności praktyczne z ww. zakresów.
Studia kończą się egzaminem dyplomowym


Studia podyplomowe – Zarządzanie sekretariatem sądowym – program:

 1. Władza sądownicza w Polsce. Rola i usytuowanie.
 2. Struktura organizacyjna sądów.
 3. Instytucje wspomagające wymiar sprawiedliwości.
 4. Elementy postępowania sądowego
 5. Ochrona i obieg informacji.
 6. Kontrola zarządcza w sądownictwie.
 7. Ochrona danych osobowych w sądownictwie.
 8. Finanse publiczne i należności sądowe.
 9. Gospodarowanie mieniem w sądownictwie.
 10. Prawo pracy w sądownictwie.
 11. Cywilnoprawna odpowiedzialność odszkodowawcza.
 12. Odpowiedzialność karna i przestępstwa urzędnicze.
 13. Komunikacja interpersonalna, budowanie zespołu, stres w pracy.
 14. Egzamin dyplomowy
Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP.
Program studiów może ulec zmianie.

Studia podyplomowe – Zarządzanie sekretariatem sądowym – czesne:

Dofinansowanie do studiów. Nawet do 100 % kosztów. Skorzystaj z dofinansowania studiów z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Więcej

Czas trwania: 2 semestry
Kontakt: 796 308 468
dziekanat@wsap.szczecin.pl

 • Jedna rata: 3 600 zł 3 000 zł
 • Dwie raty: 1 900 zł 1 600 zł
 • Dziesięć rat: 390 zł 330 zł

Studia podyplomowe – Zarządzanie sekretariatem sądowym– promocje
Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.


Studia podyplomowe – Zarządzanie sekretariatem sądowym – szczegółowe informacje

zapisz-sie