fb-icon-tab

terminy:

07 Gru 2016

godzina:

od 10.00 do 15.00

cena:

299 zł

Budżetowe i bilansowe zamknięcie roku 2016

Zapraszamy na szkolenie:

Budżetowe i bilansowe zamknięcie roku 2016
Szczecin 07.12.2016r.

Zapoznanie uczestników szkolenia z procedurami zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2016, koniecznymi pracami przed bilansowymi, podjęcia czynności niezbędnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego i zamknięcia ksiąg rachunkowych

Adresaci:
Dyrektorzy ,kierownicy, główni księgowi, pracownicy komórek finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Prowadzący:
Niezależny ekspert, wieloletni praktyk samorządowy w samorządzie gminnym i powiatowym na stanowiskach skarbnika. Autorka i współautorka artykułów i książek o tematyce rachunkowości budżetowej, zarządzania finansami publicznymi oraz kontroli zarządczej. Trenerka/ wykładowca specjalizująca się w tematyce finansów i rachunkowości samorządu terytorialnego. Wykładowca WSAP.

Miejsce: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, Szczecin 71-332
Termin: 07.12.2016r. (środa)
Godzina: 10.00 – 15.00

Program:
1. Wymagania dla spełnienia poprawności ksiąg rachunkowych za rok 2016
2. Etapy zamykania ksiąg rachunkowych za 2016
3. Wymogi w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg i wewnętrznych uzgodnień ksiąg za rok 2016
4. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg oraz zapisy we wstępnie zamkniętych księgach
5. Przechowywanie oraz ochrona ksiąg , dokumentów i dowodów księgow
6. Korekty błędnych zapisów w księgach jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
7. Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów za rok 2016
8. Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
9. Ustalanie wyniku finansowego w jednostce budżetowej
10. Bilans w jednostce budżetowej i zakładzie budżetowym
11. Wykonanie planu finansowego za 2016

Cena: 299 zł netto, w cenie zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek.

* W przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Formularz zgłoszeniowy: tutaj