fb-icon-tab

terminy:

12 Cze 2019

godzina:

od 09.00 do 17.00

cena:

360 zł

METODYKA OBSŁUGI KLIENTA W ADMINISTRACJI- SYTUACJE TRUDNE

Informacje o szkoleniu

Wszystko o procesie obsługi klienta, sposobach pracy i postępowaniu z klientem trudnym.

Program szkolenia:
1. Klient zewnętrzny urzędu – rodzaje klientów.
2. Znaczenie jakości obsługi w indywidualnym podejściu do klienta.
3. Oczekiwania klientów urzędu i ich rozpoznawanie.
4. Proces obsługi klienta.
5. Komunikacja interpersonalna w procesie obsługi klienta.
6. Sytuacje trudne i stresujące w obsłudze klienta.
7. Rodzaje i źródła zastrzeżeń oraz sytuacji konfliktowych w procesie obsługi klienta.
8. Sposoby pracy z klientem w sytuacjach trudnych i postępowanie z zastrzeżeniami.
9. Zachowania wspierające prawidłowe postępowanie w sytuacjach trudnych dotyczących kontaktu z klientem.
Szkolenie będzie prowadzone formami aktywizującymi takimi jak:
– dyskusja moderowana,
– praca indywidualna i zespołowa,
– gra dydaktyczna,
– burza mózgów,
– case study

Prowadzący: ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Szczecińskim, podyplomowe studia z zakresu doradztwa zawodowego w Katedrze Psychologii Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, szkołę trenerów na Uniwersytecie Warszawskim oraz szkołę trenerów i doradców personalnych w Psychologicznej Akademii Umiejętności Dialog w Bydgoszczy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z administracją.
Trener posiadający bogate doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, rekomendowany przez MPiPS posiadający wpis w bazie kadry trenerskiej przygotowanej do prowadzenia zajęć w ramach szkoleń modułowych dla pracowników instytucji rynku pracy. Autorka i aktualizatora programów szkoleń modułowych wg metodologii MES oraz programów modułowych w wersji blended learning, opracowanych na zlecenie MPiPS.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.
Cena: 360 zł netto
* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Termin: 12.06.2019r. (poniedziałek ), godz. 9.00-17.00
Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin
Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486 email: szkolenia@wsap.szczecin.pl

Formularz zgłoszeniowy- Metodyka Obsługi Klienta w administracji

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku Vat