fb-icon-tab

terminy:

24 Kwi 2018

godzina:

od 9.00 do 15.00

cena:

320 zł

MOBBING SIĘ NIE OPŁACA

Informacje o szkoleniu

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy- przyczyny, skutki i zapobieganie.
Jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi. Uregulowania prawne.

Program szkolenia:
1. Geneza terminu określenie zjawiska i różnice w stosunku do konfliktu.
2. Elementy działań mobbingowych.
3. Różnice między mobbingiem a konfliktem i dyskryminacją.
4. Przyczyny sprzyjające powstawaniu mobbingu. (Społeczne, cechy osobowościowe stosującego mobbing, typologie mobberów; związane z organizacją.; związane ze szczególną pozycją społeczną ofiary).
5 . Płaszczyzny działań mobbingowych.
6. Cechy mobbingu Heinza Leymanna:
a. działania zaburzające możliwości komunikowania się
b. działania zaburzające stosunki społeczne
c. działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby
d. działania mające wpływ, na jakość sytuacji życiowej i zawodowej
e. działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary
7. Etapy mobbingu.
8. Ofiary mobbingu.
9. Skutki mobbingu – osobiste, rodzinne, dla organizacji, społeczne.
10. Co może zrobić pracodawca aby przeciwdziałać zjawisku.
11. Co może zrobić ofiara?
12. Uregulowania prawne mobbingu- zarys. Ustawa zasadnicza a mobbing; Prawo pracy; Prawo cywilne; Prawo karne; Procedury dyscyplinarne.

Prowadzący: Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA- doświadczony trener-szkoleniowiec.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.
Cena: 320 zł netto

 

* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT.
W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

*  10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.


Termin: 24.04.2018r. (wtorek), godz. 9.00-15.00

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin


Kontakt:

CENTRUM SZKOLENIOWE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl


Oświadczenie o zwolnieniu z podatku Vat

Formularz zgłoszeniowy- Mobbing się nie opłaca