fb-icon-tab

terminy:

27 Paź 2017

godzina:

od 9.00 do 15.00

cena:

299 zł

MOBBING

Informacje o szkoleniu

 Zakresem szkolenia objęte będą zagadnienia dotyczące przeciwdziałania stresowi, dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

Prowadzący: magister prawa, w trakcie kilkunastoletniej pracy w Państwowej Inspekcji Pracy zajmowała się przede wszystkim kontrolą i nadzorem nad warunkami pracy, przygotowywaniem analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniem decyzji administracyjnych, przygotowywała szereg opracowań w dziedzinie prawa pracy dla celów szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych zmian w prawie pracy, specjalista z zakresu prawa pracy w podmiotach leczniczych oraz placówkach oświatowych, czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów z zakresu prawa pracy w różnych formach edukacyjnych, adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy specjalistów personalnych i działów kadr i płac, dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, prawo pracy dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców, wykładowca WSAP.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do tematyki dyskryminacji i mobbingu – podstawowe zasady prawa pracy.
 2. Definicja ustawowa mobbingu – istota, pojęcie, zakres.
 3. Płaszczyzny funkcjonowania mobbingu.
 4. Mobbing w miejscu pracy – przyczyny i uwarunkowania powstawania mobbingu.
 5. Indywidualne uwarunkowania mobbingu.
 6. Ofiary i sprawcy mobbingu.
 7. Skutki mobbingu po stronie ofiary.
 8. Skutki mobbingu po stronie zakładu pracy.
 9. Obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi:
 • wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu
 • wewnętrzne procedury antymobbingowe – ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu
 1. Szkolenia jako podstawowa metoda antymobbingowa.
 2. Uprawnienia, ciężar dowodu i granice dochodzenia roszczeń związanych z występowaniem mobbingu.
 3. Zakres postępowania organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w zakresie mobbingu.
 4. Istota, pojęcie, zakres i rodzaje dyskryminacji.
 5. Molestowanie i molestowanie seksualne jako forma dyskryminacji.
 6. Uregulowania prawne dotyczące dyskryminacji.
 7. Zasada równego traktowania w pracy.
 8. Odpowiedzialność prawna z tytułu naruszenia zasady równego traktowania.
 9. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w zatrudnieniu i dyskryminacji.
 10. Kiedy różnicowanie w zatrudnieniu nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania i nie jest dyskryminacją.
 11. Pytania i dyskusja.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.

Cena: 299 zł netto

* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

*  10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.


Termin: 27.10.2017r. (piątek), godz. 9-15.

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin


Kontakt:

CENTRUM SZKOLENIOWE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl


Oświadczenie o zwolnieniu z podatku Vat

Formularz zgłoszeniowy- Mobbing