fb-icon-tab

terminy:

20 maja 2019

godzina:

od 09.00 do 15.00

cena:

330 zł

NEGOCJACJE NIE TYLKO W BIZNESIE- SKUTECZNY PROCES KOMUNIKACJI STRON

Informacje o szkoleniu
Wszystko o strategiach negocjacyjnych w praktyce, cele, rodzaje i wpływ na ludzkie decyzje.

Program szkolenia:
1. Negocjacje jako proces komunikacji
• negocjacje jako rodzaj wpływania na decyzje ludzi
• ogólne cele negocjacji
• rodzaje negocjacji
• kiedy podejmować/nie podejmować negocjacji
2. Negocjator
• Cechy dobrego negocjatora
• Style negocjatorów
• Typowe błędy negocjatorów
3. Przebieg procesu negocjacji
• etapy procesu negocjacji
• przygotowanie się do negocjacji
• rozmowy negocjacyjne
• finalizacja negocjacji
4. Strategie i taktyki negocjacyjne
• etyka w negocjacjach
• główne strategie negocjacyjne
• taktyki negocjacyjne
• jak reagować na podstępne taktyki negocjacyjne
5. Ćwiczenia wybranych taktyk negocjacyjnych
6. Elementy negocjacji z partnerami o odmiennej kulturze narodowej

Prowadzący: Menedżer i ekspert z wysokimi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego w wielu branżach. Dzięki technicznej formacji (absolwent Politechniki Wrocławskiej) uzupełnionej studiami ekonomicznymi (MBA, ACCA) ma uniwersalne i pełne podejście do każdego projektu gospodarczego. Bogate doświadczenie tworzeniu i wdrażaniu strategii biznesowych, opracowywaniu koncepcji i projektów inwestycyjnych, przygotowywaniu analiz ekonomicznych ewaluacyjnych i analiz wykonalności dot. projektów z różnych branż. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów w tym zakresie.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.

Cena: 330 zł netto
* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Termin: 20.05.2019r. (wtorek ), godz. 9.00-15.00

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin

Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486 email: szkolenia@wsap.szczecin.pl

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku Vat

Formularz zgłoszeniowy- Negocjacje nie tylko w biznesie – jako proces komunikacji stron