fb-icon-tab

terminy:

07 Mar 2018

godzina:

od 9.00 do 15.00

cena:

299 zł

PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W PRACY NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Informacje o szkoleniu

Prowadząca: Katarzyna Masternak – psycholog w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ukończyła psychologię stosowaną, studia podyplomowe
w zakresie organizacji pomocy społecznej oraz liczne kursy i szkolenia związane z pracą na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, przez kilka lat kierowała Działem Specjalistycznych Usług Opiekuńczych – organizowała pomoc w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pracowała jako psycholog w domu pomocy społecznej oraz innych instytucjach, organizacjach wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi, posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób stykających się z problematyką zaburzeń.

Program szkolenia:

  1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  2. Diagnoza potrzeb i możliwości klienta
  3. Podstawowe zasady pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
  4. Warunki efektywnej komunikacji
  5. Kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań
  6. Kształtowanie nawyków celowej aktywności
  7. Prowadzenie treningu zachowań społecznych
  8. Pokonywanie trudności w pracy z klientem z zaburzeniami psychicznymi

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.

Cena: 299 zł netto

* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

Oświadczenie o zwolnieniu z VAT

*  10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

 Termin:  07.03.2018r. (środa), godz. 9-15

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin

Formularz zgłoszeniowy- Podniesienie kompetencji


Kontakt:

CENTRUM SZKOLENIOWE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl