fb-icon-tab

terminy:

24 Wrz 2019

godzina:

od 9.00 do 15.00

cena:

350 zł

Poprawność językowa. Zrozumiały język urzędniczy. Jak tworzyć pisma by były zrozumiałe dla odbiorców.

Podniesienie kompetencji i umiejętności praktycznych w zakresie redagowania tekstów.
Poprawna polszczyzna.

Program szkolenia:

Rodzaje dokumentów i pism urzędowych

 • Zewnętrzne pisma urzędowe i ich funkcje: zaświadczenia, zawiadomienia, pisma przewodnie, pisma informacyjne, decyzje lub postanowienia, pisma sądowe, listy grzecznościowe.
 • Komunikacja wewnętrzna urzędu: uchwały, zarządzenia i decyzje, protokoły ze spotkań, sprawozdania, notatki służbowe, upoważnienia.
 • Załączniki i interpretacje do aktów normatywnych.
 • Umowy pomiędzy stronami, ugody administracyjne, skargi i wnioski.
 • E-maile służbowe i zasady ich redagowania.
 • Inne typy pism w komunikacji urzędowej.

Zasady rządzące komunikacją pisemną

 • Zasady komunikowania się – słowo mówione, a słowo pisane.
 • Oficjalna komunikacja pisemna z klientem urzędu – zasady i formy zwracania się, używany rejestr językowy, układ tekstu, interpunkcja itp.
 • Nowoczesne metody tworzenia pism oficjalnych, urzędowych.
 • Komunikacja za pośrednictwem poczty tradycyjnej a komunikacja za pośrednictwem maila z osobami znanymi i nieznanymi. Formy adresatywne i zagadnienia skracania dystansu.
 • Inne przykłady komunikacji pisemnej i ich charakterystyka.

Metody tworzenia prostych i zrozumiałych komunikatów

 • Style pism urzędowych: oficjalnych, półoficjalnych, memo.
 • Prostota jako warunek zrozumiałości tekstu. Co to znaczy, że tekst jest skomplikowany?
 • Długość i konstrukcja zdania oraz dobór wyrazów jako wskaźniki trudności tekstu.
 • Zasady formułowania komunikatów pisemnych w sposób zwięzły, uporządkowany i logiczny.
 • Dostosowanie komunikatów pisemnych do specyfiki odbiorcy, jego potrzeb komunikacyjnych (trudność lub łatwość tekstu) i osobowości.
 • Cel, atrakcyjność i perswazyjność pisma – jak sprawić, by to, co napiszemy, dobrze się czytało i odniosło pożądane skutek.

Poprawność językowa w komunikacji urzędowej

 • Zasady polskiej fleksji i składni – na co należy szczególnie uważać.
 • Bieżące problemy w zakresie poprawności: duża i mała litera – granice użycia; interpunkcja; odmiana nazwisk; właściwe przypadki, form i inne kłopotliwe sytuacje.
 • Kwestie redakcyjne: kolejność i hierarchia informacji, właściwe użycie akapitów.
 • Typowe zwroty i tzw. slang urzędniczy – szanse i niebezpieczeństwa.

Prowadzący: Tomasz Łysakowski – Ekspert w dziedzinie psychologii, języka i mediów. Trener biznesu, specjalizujący się w szkoleniach i warsztatach coachingowych z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji, redagowania pism urzędowych, zarządzania personelem i motywowania pracowników. Prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą, jako trener zewnętrzny współpracuje również z Centrum Kompetencji FORUM przy Wydawnictwie Forum, Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości w Nieruchomościach oraz firmami szkoleniowymi WINNERS, Biznes Edukator, PODIUM Centrum Szkoleń, Idea Trainer House oraz SGP Training and Consulting. Szkolił m.in. dział prawny Siemens Sp. z o.o. oraz personel Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce , trenował pracowników Dombud S.A. I Mota-Engil Real Estate Development, Mazda Motor Logistics Europe, Siemens Industry Software, MAKRO Cash and Carry, TRW Polska, Velux, CNS Solutions i KWS Lochow. Prowadził szkolenia m.in. dla Izby Celnej we Wrocławiu i mazowieckich jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szlify wykładowcy zdobywał w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (2003-2006) oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2003-2008). Od 2006 współpracownik Programu 4 Polskiego Radia, okazjonalnie także na falach TOK FM. Gościnnie ekspert z zakresu psychologii społecznej, marketingu i komunikacji w programach TVP1, TVP2, TVP Info i Polsat News.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.

Cena: 350 zł netto.
* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Termin: 24.09.2019r. (wtorek), godz. 9.00-15.00

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin

Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486 email: szkolenia@wsap.szczecin.pl

Formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy- Poprawność językowa 24.09.19