fb-icon-tab

terminy:

27 Wrz 2019

godzina:

od 9.00 do 15.00

cena:

350 zł

Przygotowanie do audytu i audyt Rodo. Rok po wdrożeniu.

SZKOLENIE Z JAROSŁAWEM FELIŃSKIM

Partner szkolenia:

Jak się przygotować do audytu RODO. Wdrożenie, sprawdzenie, weryfikacja procedur.

  1. Weryfikacja dokumentacji RODO
  2. Aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji
  3. Komplet pism do stosowania – preaudytowo

Zajęcia w wersji warsztatowej z praktycznymi przykładami i ćwiczeniami i przykładowymi pismami i przykładowymi pismami dot. preaudytu.

Program szkolenia:
1. Weryfikacja wprowadzenia RODO
a. Co zrobił inspektor na rzecz administratora przed i po 25 maja 2018
b. Czy opracował zestaw przepisów branżowych jednostki
c. Jakie dokumenty ocenił w okresie przygotowań do RODO 2018 i co przewiduje uzupełnić
w związku z RODO 2019
d. Z kim zweryfikował umowy o przetwarzaniu przed i po maju 2018
e. Jakie zapisy zastosowano w projektach umów na 2019
f. Czy inspektor jest wprowadzony i w jakiej konstrukcji formalnej w organizacji
g. Czy jest widocznym kontaktem dla klientów wg RODO i UODO
h. Czy zadania inspektora wprowadzono do regulacji ODO jednostki
i. Czy włączał się niezwłocznie w sprawy ODO – w jaki sposób i z kim
j. Czy INSPEKTOR ocenił dokumentacje przetwarzania danych
2. Aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa informacji
a. Czy inspektor dokonał podziału danych wg stanu faktycznego danej organizacji
b. Czy uwzględnił specyfikę danych w Szpitalu versus Gmina vs Szkoła
c. Czy określił kryteria przetwarzania czasu, ilości, celów, podstaw prawnych
d. Czy zaproponował zmiany zapisów w procesie rekrutacji, naboru,
publikacji wizerunku, funduszu świadczeń, archiwizacji, monitoringu CCTV, IT, lokalizacji
e. Czy sporządził notatkę, raport, protokół z wykonania zadań za np. okres 6 miesięcy,
kwartału, miesięczne inne
f. Z kim współdziałał w organizacji nad zmianami
g. Jakie relacje ustalił z ASI, usługami IT, bhp, radcą prawnym zewnętrznym i w jaki sposób
dokonał podziału zadań
h. Jakie kroki i działania podjęto współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych w
Zespole RODO
i. Czy ocenił skutki dla przetwarzania / musiał czy powinien, mógł/
3. Warianty preaudytowych dokumentacji – pisma do stosowania
a. Zarządzenie o RODO – projekt dokumentu [edycyjny]
b. Zmiany zapisów organizacyjnych – zapisy do wprowadzenia zmian
c. Katalog zadań i wymagania inspektora – wg RODO i UODO
d. Kryteria oceny inspektora wg kwalifikacji zawodowych
e. Znajomość definicji i terminów audytowych przez inspektora
f. Potwierdzenie kwalifikacji – przykład
g. Sprawdzenie wiedzy w konkursie ofert – propozycja testu
h. Weryfikacja znajomości procedur audytowych – test wariant
i. Plan preaudytu – edycyjny do stosowania
j. Raport audytowy – z podziałem na części merytoryczne
 Podstawa audytu
 Cel audytu
 Zakres audytu
 Metoda, narzędzia, sposoby
 Ocena
 Wnioski
k. Czym są rekomendacje i zalecenia

Prowadzący: Jarosław Feliński – Praktyk, wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej; (ekspert i konsultant na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; AGH Kraków; DSW Wrocław; WSE Białystok, oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT Warszawa), Twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI od 2013 i IODO od 2017– kierownik studiów podyplomowych w latach 2013 – 2018/2019. Autor programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych – poziom zaawansowany” w WSISiZ PAN Warszawa – 2017/2018. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA]. Autor publikacji i książek, współpracownik wydawnictwa Wolters Kluwer i Wspólnota Samorządowa. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia. Dla uczestników szkolenia przewidziany jest również serwis kawowy i drobny poczęstunek.

Cena: 350 zł netto
* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Terminy: 27.09.2019r. (piątek), 9.00-15.00

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, Szczecin

Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486 email: szkolenia@wsap.szczecin.pl

Formularz zgłoszeniowy: Formularz zgłoszeniowy -Przygotowanie do audytu i audyt RODO.Rok po wdrożeniu-Szczecin