fb-icon-tab

terminy:

17 Cze 2019

godzina:

od 9.00 do 15.00

cena:

360 zł

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Informacje o szkoleniu

REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH (PONADGIMNAZJALNYCH) ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBOWIĄZKU USTALENIA NOWEGO STATUTU SZKÓŁ – WARSZTATY PRAKTYCZNE
Informacje o szkoleniu
Obowiązki dyrektora i nauczycieli- nowa podstawa programowa.
Wszystko według nowych przepisów.
Program szkolenia:
1. Założenia reformy systemu oświaty w odniesieniu do dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych
– nowe szkoły ponadpodstawowe.
2. Szkoła ponadpodstawowa i oddziały dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej w okresie
przejściowym (2019 – 2023):
1) równoległa istnienie oddziałów szkoły ponadpodstawowej i oddziałów dotychczasowej szkoły
ponadgimnazjalnej;
2) równoległa realizacja dwóch podstaw programowych.
3) stosowanie dwóch reżimów prawnych wobec dwóch typów szkół.
3. Nowa podstawa programowa i obowiązki dyrektorów i nauczycieli wynikające z podstawy
programowej.
4. Zadania nauczycieli w świetle przepisów ustawy Prawo oświatowe i nowych aktów wykonawczych:
1) obowiązek opracowania nowych zestawów programów nauczania;
2) obowiązki nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
5. Statut szkoły ponadpodstawowej wg. nowych przepisów.
1) obowiązek uchwalenia nowego statutu szkoły ponadpodstawowej do 30.11.2019 r.
2) podstawy prawne statutu szkoły w świetle nowych przepisów – tryb ustalenia statutu;
3) zasady redagowania statutu szkoły;
4) struktura statutu – układ treści i jego właściwa redakcja;
5) konieczna treść statutu – z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym;
6) propozycje określonych zapisów w statutach.
6. Zasady oceniania w statucie szkoły – treść i stosowanie przepisów prawa:
1) Uwzględnienie zasad wynikających z ustawy i z rozporządzenia w przedmiotowych zasadach
oceniania.
2) Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania, np. prawo do poprawy oceny, prawo do
ustalenia oceny rocznej wyższej niż przewidywana…

Prowadzący: prawnik, wybitny ekspert z dziedziny prawa pracy i prawa oświatowego,
szkoleniowiec. Ogromna wiedza i jasność przekazu jakimi dysponuje powoduje, że po
szkoleniu przepisy prawne stają się o wiele bardziej zrozumiałe. Znany i ceniony Wykładowca
od wielu lat współpracujący z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM.


Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.
Cena: 330 zł netto przy zapisach do 07 czerwca 2019r!!!
Cena regularna – 360 zł netto.
* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.
Termin: 17.06.2019r. (poniedziałek), godz. 9.00-15.00

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin

Kontakt:

CENTRUM SZKOLENIOWE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku Vat

Formularz zgłoszeniowy – Reforma systemu oświaty