fb-icon-tab

terminy:

27 Kwi 2018

godzina:

od 09.00 do 15.00

cena:

299 zł

RODO – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH

Informacje o szkoleniu

Jak zgodnie z prawem przetwarzać dane osobowe w szkole?
Dane wrażliwe, obowiązki inspektora ochrony danych.
Powierzenia przetwarzania – umowy z podmiotami trzecimi.

Wszystko o ochronie danych w szkołach i placówkach według
nowych przepisów.

Program szkolenia:
1. Ochrona danych osobowych – zagadnienia ogólne
2. Definicje pojęć. (psudonimizacja, profilowanie)
3. Administratorzy danych osobowych oraz Przedstawiciele ADO ( Współadministratorzy, podmioty przetwarzające)
4. Przesłanki przetwarzania danych osobowych w oświacie
5. Zasada adekwatności i minimalizacji danych
6. Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych.
7. Modelowanie procesów przetwarzania w oświacie
8. Szacowanie ryzyka w ochronie danych osobowych
9. Dane szczególnej kategorii – biometryczne (fotografie), genetyczne
10. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – umowy powierzenia
11. Zabezpieczenie danych osobowych
12. Administrator bezpieczeństwa informacji – Inspektor Ochrony Danych (wyznaczenie, status, zakres obowiązków)
13. Prawa osoby, której dane dotyczą (informacyjne, do bycia zapomnianym, do sprostowania danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu w zakresie profilowania)
14. Zakres obowiązku informacyjnego (dane IOD, czas przechowywania danych)
15. Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania oraz zgłoszenia naruszenia danych do organu nadzorczego
16. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.
17. Organ do spraw ochrony danych osobowych i jego uprawnienia.
18. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
19. Prawo do odszkodowania i odpowiedzialność
20. Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych.

Prowadzący: certyfikowany specjalista z zakresu Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji wg ISO/IEC 27001:2013, praca na stanowisku Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Audytor Wewnętrzny PN/ISO 27001/2013, wykładowca WSAP.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.
Cena: 299 zł netto
* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Termin: 27.04.2018r. (piątek), godz. 9.00-15.00
Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin


Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl


Oświadczenie o zwolnieniu z podatku Vat

Formularz zgłoszeniowy- RODO SZCZECIN