fb-icon-tab

terminy:

07 maja 2018

godzina:

od 9.00 do 15.00

cena:

320 zł

RUCHY KADROWE W OŚWIACIE – Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z REFORMY SYSTEMU OŚWIATY – ZIELONA GÓRA

Informacje o szkoleniu

Wszystkie najważniejsze zmiany po reformie w oświacie.
Praktyczne porady i główne założenia.
Obowiązujące przepisy prawne.

Program szkolenia:
1. Konieczność stosowania przepisów Karty Nauczyciela i przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe.
2. Zasady stosowania Karty Nauczyciela i przepisów przejściowych w latach 2017 – 2019.
3. Zmiana stosunku pracy nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela – tryb i warunki dopuszczalności.
1) ograniczenie liczby godzin na podstawie art. 22 ust. 2 KN;
2) przeniesienie w stan nieczynny;
4. Zmiana stosunku pracy pracowników niepedagogicznych – tryb i warunki dopuszczalności.
1) porozumienie zmieniające;
2) wypowiedzenie zmieniające.
5. Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach związanych ze zmianą stosunku pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
6. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami na podstawie Karty Nauczyciela.
1) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę i mianowania;
2) dopuszczalne przyczyny rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami;
3) tryb i warunki rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami.
7. Stosunek pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum – obowiązki dyrektora.
1) uzupełnienie zatrudnienia w innej szkole: tryb i warunki – zadania dyrektora i organu prowadzącego;
2) ograniczenie zatrudnienia – tryb i warunki przewidziane w przepisach przejściowych;
3) przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny według przepisów przejściowych;
4) rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie przepisów przejściowych.
8. Stosunek pracy pracowników niebędących nauczycielami w przekształcanych szkołach według regulacji przejściowych – obowiązki dyrektora szkoły.
9. Propozycje wzorów pism wręczanych pracownikom w związku ze zmianami wynikającymi z reformy systemu oświaty.
10. Propozycje rozwiązań dotyczących stosunku pracy pracowników szkół w zależności od treści uchwał organów prowadzących.

Prowadzący: prawnik, wybitny ekspert z dziedziny prawa pracy i prawa oświatowego, szkoleniowiec. Ogromna wiedza i jasność przekazu jakimi dysponuje powoduje, że po szkoleniu przepisy prawne stają się o wiele bardziej zrozumiałe. Znany i ceniony Wykładowca od wielu lat współpracujący z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.
Cena: 320 zł netto
* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.
Termin: 07.05.2018r. (środa), godz. 9.00-15.00


Miejsce: Zielona Góra
Kontakt:
CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486 email: szkolenia@wsap.szczecin.pl


Oświadczenie o zwolnieniu z podatku Vat

Formularz zgłoszeniowy- RUCHY KADROWE – ZIELONA GÓRA