fb-icon-tab

terminy:

18 Kwi 2018

godzina:

od 09.00 do 16.00

cena:

350 zł

STUDIUM WYKONALNOŚCI W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Informacje o szkoleniu
Wszystko o studium wykonalności- struktura, zasady, metody przygotowania.
Techniki i metody konstruowania analizy kosztów i korzyści.

Program szkolenia:
1) Co to jest Studium wykonalności, jego rola i znaczenie w projekcie inwestycyjnym.
2) Metodologia przygotowania Studium wykonalności projektu inwestycyjnego.
3) Struktura i zawartości Studium wykonalności projektu inwestycyjnego.
4) Elementy opisowe w studium wykonalności (identyfikacja wnioskodawcy, opis i cele
projektu, otoczenie społeczno-ekonomiczne, ….).
5) Elementy analityczne/ekonomiczne w studium wykonalności (analiza popytu, analiza
wykonalności, analiza finansowa, analiza kosztów i korzyści, analiza wrażliwości i ryzyka,
analiza oddziaływania na środowisko, analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu,
analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora).
6) Zasady przygotowania Studium wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 2.0).

Prowadzący: Menedżer i ekspert z wysokimi kwalifikacjami i bogatym doświadczeniem w
zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego w wielu branżach. Dzięki technicznej
formacji (absolwent Politechniki Wrocławskiej) uzupełnionej studiami ekonomicznymi (MBA,
ACCA) ma uniwersalne i pełne podejście do każdego projektu gospodarczego. Bogate
doświadczenie tworzeniu i wdrażaniu strategii biznesowych, opracowywaniu koncepcji i
projektów inwestycyjnych, przygotowywaniu analiz ekonomicznych ewaluacyjnych i analiz
wykonalności dot. projektów z różnych branż. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń i warsztatów w tym zakresie.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia. Dla
wszystkich uczestników przewidziany jest również poczęstunek.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.

 Cena: 350 zł netto

* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

 Termin: 18.04.2018r. (środa), godz. 09-16


Kontakt:

CENTRUM SZKOLENIOWE
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl


Oświadczenie o zwolnieniu z podatku Vat

Formularz zgłoszeniowy- STUDIUM WYKONALNOŚCI