fb-icon-tab

terminy:

03 Cze 2019

godzina:

od 09.00 do 15.00

cena:

360 zł

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- PRAWO I PRAKTYKA. REGULAMIN FUNDUSZU

Informacje o szkoleniu
Jak zgodnie z przepisami utworzyć w firmie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Regulamin, zasady, prawa i obowiązki wynikające z przepisów ustawy.

Program szkolenia:
1. Zasady właściwego wydatkowania środków z funduszu socjalnego w kontekście
kontroli ZUS.
2. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
a) charakter prawny regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
b) tryb uchwalania i wejście w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych;
c) treść regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przykładowe
postanowienia;
d) przykładowe regulacje w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
3. Przyznawanie świadczeń z Funduszu – kryterium socjalne.
4. Zasady udzielania świadczeń pieniężnych.
5. Wyłączenia możliwości finansowania określonych działań ze środków funduszu
socjalnego.
6. Pożyczki na cele mieszkaniowe – zasady udzielania i możliwe sposoby zabezpieczenia
pożyczki.
7. Orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących regulaminu zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.
8. Pytania i odpowiedzi dotyczące ZFŚS.

Prowadzący: prawnik, wybitny ekspert z dziedziny prawa pracy i prawa oświatowego,
szkoleniowiec. Ogromna wiedza i jasność przekazu jakimi dysponuje powoduje, że po
szkoleniu przepisy prawne stają się o wiele bardziej zrozumiałe. Znany i ceniony Wykładowca
od wielu lat współpracujący z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM.
Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.

Cena: 320 zł netto*
*przy zapisach do 24 maja 2019r!!!
Cena regularna – 360 zł netto.

* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.

Termin: 03.06.2019r. (poniedziałek), godz. 9.00-15.00

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin

Oświadczenie o zwolnieniu z podatku Vat

Formularz-zgłoszeniowy-ZFŚS