fb-icon-tab

terminy:

17 Kwi 2018

godzina:

od 9.00 do 15.00

cena:

350 zł

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA WYKONAWCÓW I ZAMAWIAJĄCYCH

Dla wykonawców i zamawiających
Wszystko o zamówieniach publicznych – według nowych przepisów.
Najczęstsze błędy, problemy, kruczki.
O czym trzeba pamiętać, na co zwracać uwagę.

Program szkolenia:

 1. Elektronizacja zamówień publicznych:
 • składanie dokumentów przez Wykonawców w 2018 r. przed elektronizacją, po częściowej elektronizacji i po pełnej elektronizacji
 • odbieranie dokumentów elektronicznych przez Zamawiających
 • uproszczenia czy utrudnienia – dwie strony elektronizacyjnego medalu
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia po nowelizacji z 2016 r.
 • wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji: jak i kiedy je składać by Zamawiający był zobowiązany odpowiedzieć, na co i kiedy Zamawiający nie ma obowiązku odpowiadać
 • grupa kapitałowa – sposób i terminy złożenia oświadczenia, konsekwencje niezłożenia
 • złożenie dokumentów i oświadczeń już wraz z ofertą – dlaczego nie warto ? Co powinien zrobić Zamawiający gdy otrzyma wszystkie dokumenty z ofertą ?
 • tajemnica przedsiębiorstwa: kiedy na pewno jest bezpieczna ? Jak powinien postąpić Zamawiający w razie braku uzasadnienia, czyli problem z interpretacją art. 8 ust. 3 pzp. Studium przypadku
 • prawidłowe wykorzystanie przez zamawiających i przez wykonawców art. 26 ust. 6 pzp, czyli nie składanie dokumentów
 • uzupełnianie oświadczeń wstępnych oraz uzupełnianie dokumentów, wyjaśnianie treści oferty – prawidłowe formy oświadczeń
 • wykluczenie z postępowania i odrzucenie oferty – na czym polegają zmiany i możliwość wykluczania/odrzucania hurtem albo na raty
 • procedura odwrócona – problem z rankingiem w przypadku utraty najkorzystniejszej oferty
 • zatrzymanie wadium – jak zamawiający może nie zatrzymać, a wykonawca odzyskać
 1. Oświadczenie wstępne oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, składane wraz z ofertą/wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • jak przygotować JEDZ za pomocą narzędzia Komisji Europejskiej
 • jak edytować JEDZ z dokumentu w formacie xml. stworzonego przez zamawiającego
 • prawidłowo wypełniony JEDZ oraz oświadczenie wstępne: samodzielnie, w konsorcjum, z podwykonawcami i podmiotami trzecimi
 • co to jest alfa i kiedy można ją zaznaczyć; dlaczego zamawiający powinni z niej korzystać

Prowadzący: prawnik, szkoleniowiec, audytor wewnętrzny I stopnia, dyplomowany ekspert zamówień publicznych, wykładowca prowadzący zajęcia z przedmiotu „Zamówienia publiczne” dla słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest również poczęstunek.

Cena: 350 zł netto

* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest
z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.

*  10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.


 Termin: 17.04.2018r. (piątek), godz. 9.30-15. 30

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin

Kontakt:

CENTRUM SZKOLENIOWE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl


Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie-o-zwolnieniu-z-VAT