fb-icon-tab

terminy:

04 Cze 2018

godzina:

od 9.00 do 15.00

cena:

320 zł

ZMIANY W PRZEPISACH KARTY NAUCZYCIELA W PRAKTYCE

Informacje o szkoleniu

Wszystkie najważniejsze zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.
Obowiązujące przepisy prawne.

Program szkolenia:
1. Nowy system oceny pracy nauczyciela.
1) nowe przepisy określające tryb postępowania dyrektora w zakresie oceny pracy nauczyciela.
2) likwidacja oceny dorobku zawodowego nauczyciela w toku awansu zawodowego.
3) kryteria oceny pracy nauczyciela.
4) obowiązek ustalenia regulaminu oceny pracy nauczyciela określającego wskaźniki tej oceny.
5) przepisy przejściowe dotyczące oceny pracy nauczyciela.
2. Zmiany w awansie zawodowym nauczyciela.
1) wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczyciela.
2) obowiązki dyrektora wynikające z nowych przepisów o awansie zawodowym nauczyciela.
3) możliwości skrócenia ścieżki awansu zawodowego.
4) przepisy przejściowe w zakresie awansu zawodowego nauczyciela.
3. Nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia.
1) przesłanki, jakie musi spełnić nauczyciel, aby nabyć prawo do urlopu dla poratowania zdrowia.
2) postępowanie nauczyciela i dyrektora w związku z urlopem dla poratowania zdrowia.
3) przepisy przejściowe dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia.
4. Zmiany w przepisach o urlopach nauczycieli.
1) urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w placówce feryjnej i nieferyjnej.
2) wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora oraz zasady udzielania urlopu wypoczynkowego dyrektorom szkół.
3) zasady udzielania nauczycielom urlopu wychowawczego.
4) nowe reguły udzielania nauczycielom dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem.
5. Nowe regulacje dotyczące wynagrodzenia nauczycieli i dodatków do wynagrodzenia.
1) dodatek za wyróżniającą pracę jako nowy składnik wynagrodzenia nauczyciela – warunki nabycia prawa do dodatku i rola dyrektora w tym zakresie.
2) likwidacja dodatków socjalnych.
3) obowiązki organów prowadzących w związku ze zmianą w systemie wynagradzania nauczycieli – regulaminy wynagradzania nauczycieli.
6. Nowe regulacje w przepisach o czasie pracy nauczyciela.
1) określenie wymiaru pensum dla nauczycieli specjalistów w Karcie Nauczyciela – skutki dla organów prowadzących.
2) ograniczenie możliwości przydzielania dyrektorom i wicedyrektorom godzin ponadwymiarowych.
3) wzór obliczania tzw. pensum łączonego.

Prowadzący: prawnik, wybitny ekspert z dziedziny prawa pracy i prawa oświatowego, szkoleniowiec. Ogromna wiedza i jasność przekazu jakimi dysponuje powoduje, że po szkoleniu przepisy prawne stają się o wiele bardziej zrozumiałe. Znany i ceniony Wykładowca od wielu lat współpracujący z Ośrodkiem Edukacyjnym FORUM.


Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenie ukończonego szkolenia.
Cena: 320 zł netto
* w przypadku opłacenia szkolenia ze środków publicznych szkolenie zwolnione jest z podatku VAT. W innych przypadkach należy do ceny doliczyć 23% VAT.
* 10% rabatu dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej jednostki.
Termin: 04.06.2018r. (poniedziałek), godz. 9.00-15.00

Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej- Curie 4, Szczecin


Kontakt:

CENTRUM SZKOLENIOWE

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

tel.: 796 308 486
email: szkolenia@wsap.szczecin.pl


Oświadczenie o zwolnieniu z podatku Vat

Formularz zgłoszeniowy- Zmiany w przepisach Karty Nauczyciela