Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP
KIERUNKI SZCZECIN ŁOBEZ KOŁOBRZEG STALOWA WOLA
Administracja/Prawo
Administracja publiczna
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
Kadry i płace
LEGISLACJA ADMINISTRACYJNO – SAMORZĄDOWA
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Prawo administracyjne
Prawo pracy
Ubezpieczenia społeczne
Zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo/Ochrona Danych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Inspektor ochrony danych osobowych
Administracja/Zarządzanie/Organizacja
Administracja ochrony środowiska
Administracja wymiaru sprawiedliwości
Administrowanie opieką nad osobami starszymi
Kreowanie produktu turystycznego
Menedżer turystyki i hotelarstwa
Nowoczesne zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia
Organizacja i zarządzanie oświatą
Studia dla kandydatów na członków rad nadzorczych
HR/Edukacja/Coaching
Psychologia menedżerska
HR manager