Ułatwienia dostępu

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. W razie problemów skontaktuj się z nami.

O uczelni

Uczelnia na podstawie zarządzenia nr DNS 3-0145-119/2/AM/95 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 1995 r. została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 57. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie jest uczelnią niepubliczną, po ukończeniu której, absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra. Kształcimy na kierunku administracja (studia I i II stopnia) oraz na kierunku prawo – studia jednolite magisterskie 5 letnie. Uczelnia nasza realizuje również kształcenie słuchaczy na studiach podyplomowych w tym MPA (Master of Public Administration) i MBA (Master of Business Administration). W naszej ofercie znajdują się także szkolenia.

Zajęcia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i wybitni praktycy administracji oraz specjalności z konkretnych dziedzin kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Program Uczelni obejmuje praktyki zawodowe w kraju i za granicą. Naszą misją jest kształcenie kadr administracji publicznej i gospodarczej oraz kadr szeroko rozumianej pomocy społecznej wyróżniających się dobrym przygotowaniem profesjonalnym i wysokim poziomem etycznym, gotowych do odpowiedzialnego wypełniania służebnej roli wobec lokalnych wspólnot obywateli. Celem, do którego dążymy jest ukształtowanie nowoczesnego korpusu w administracji samorządowej, a także wykształcenie kadr przygotowanych do współpracy z administracją publiczną, jak również profesjonalnych pracowników, menadżerów oraz liderów wszystkich szczebli gospodarki.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale Nr 263/2022 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku administracja prowadzonego w WSAP Szczecin na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym wydało ocenę pozytywną.

Informację przygotował:

Opublikował:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja:

Ostatnio zmienione lub dodane wpisy