Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

20 maja 2015 roku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukową „XXV-lecie samorządu terytorialnego w Polsce – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” pod patronatami „Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Samorządności” oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.Desktop4-002

Konferencja składała się z dwóch części: naukowej oraz panelu samorządowego
pn. „Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?”. Stanowiła ona sposobność do naukowej refleksji nad przebytą drogą odrodzonego samorządu terytorialnego, jego sukcesów, porażek ale i wyzwań przyszłości – w rodzinie narodów europejskich.

Uczestnikami Konferencji były wybitne osoby, biorące udział w tworzeniu podwalin
dla polskiego samorządu oraz praktycy – Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie i Starostowie.

Komitet organizacyjny: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4,
71-332 Szczecin, tel. 91 486-15-43, e-mail: tomcz@wsap.szczecin.pl.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pod Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
„XXV-lecie samorządu terytorialnego w Polsce – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”.

27 maja 2015 r. obchodziliśmy XXV-lecie odrodzenia samorządu terytorialnego
na szczeblu gminnym. Jubileusz ten stanowił sposobność do naukowej refleksji
nad osiągnięciami ale i porażkami tej jednej z niewielu reform w najnowszej historii Polski,
które wyzwoliły wielkie pokłady ludzkiej inwencji w służbie wspólnot lokalnych – małych ojczyzn. To czas na bilans, dla sporządzenia którego perspektywa ćwierćwiecza jest adekwatna.

Funkcjonowanie samorządów terytorialnych oraz zasada decentralizacji władzy
wraz z towarzyszącą jej regułą pomocniczości, stanowią fundamenty ustrojowe Rzeczypospolitej. Zarazem kształt polskiego prawa samorządowego odzwierciedla założenia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Jakkolwiek kwestia finansowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego wymaga debaty w szerokich kręgach opinii publicznej.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie jest uczelnią od początku swojego istnienia związaną z ludźmi samorządów, kształcąc kadry, prowadząc badania naukowe i będąc zachodniopomorską agorą wymiany doświadczeń samorządowców.

Konferencja uzyskała specjalne wyróżnienie „Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Samorządności” i będzie miała również wymiar międzynarodowy związany z możliwością transferu doświadczeń polskiej reformy samorządowej dla zmieniającej swoje struktury zarządzania państwem od dołu do centrum – Ukrainy.

Zwieńczeniem konferencji była monografia, w której zawarte zostały artykuły dotyczące m.in. struktury i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, finansów samorządowych oraz partycypacji obywatelskiej na szczeblu lokalnym.


„Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 25-lecie Samorządności”

Patronat Honorowy Rzecznika Praw Obywatelskich

Patronat Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza

Komitet Honorowy

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższegoprof. Lena Kolarska-Bobińska,

prof. dr hab. Barbara Kudrycka,

Wojewoda Zachodniopomorski dr Marek Tałasiewicz

Panel samorządowy

dr Marek Tałasiewicz – Wojewoda Zachodniopomorski,

Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,

Bartłomiej Sochański – Prezydent Miasta Szczecin w latach 1994-1998.

Rada Naukowa

prof. dr hab. Andrzej Bałaban – przewodniczący,

prof. dr hab. Bronisław Ziemianin,

dr hab. Marek Gorzko,

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska,

dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak,

dr hab. Paweł A. Leszczyński,

dr Magdalena Fiternicka-Gorzko,

dr Bazyli Baran,

dr Daniel Wacinkiewicz,

dr Stanisław Kalina,

dr Stanisław Wach,

dr Tomasz Czubara.

Zespół Organizatorów

dr hab. Paweł A. Leszczyński,

dr Tomasz Czubara.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa_WSAP_zInfo1-page-006