Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Postaw na

jakość!

Studia administracyjne i prawnicze dają uniwersalne, przydatne oraz dobrze płatne na rynku pracy wykształcenie i umiejętności.

Dyplom licencjata lub magistra naszej Uczelni umożliwia podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, skarbowej i podatkowej, celnej, administracji obsługującej sądy oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości, administracji zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, w mniejszych firmach, większych przedsiębiorstwach i dużych korporacjach. 

Można również podjąć pracę w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych służbach mundurowych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności przydadzą się również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studiując masz duży wpływ na ostateczny kształt swojego programu studiów – wybierasz jedną z dostępnych specjalności. Dzięki opiniom studentów i absolwentów stale unowocześniamy programy nauczania.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz akredytacje niezbędne do prowadzenia studiów.

Zachowujemy wysoką jakość kształcenia. Nasze studia prowadzone są w sposób praktyczny. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, uznani specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach. Zapewniamy przejrzysty regulamin studiowania, miłą i fachową kadrę oraz obsługę administracyjną. Aktywnie funkcjonuje samorząd studencki, przedstawiciele studentów obecni są w Senacie Uczelni oraz w różnych komisjach, w których podejmowane są ważne decyzje dot. spraw studenckich. Organizujemy i pośredniczymy w praktykach studenckich w kraju i za granicą.

Kończąc studia licencjackie lub magisterskie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, możesz od razu kontynuować naukę na studiach podyplomowych prowadzonych w naszej Uczelni.

Proponujemy kilkanaście kierunków studiów podyplomowych w tym m.in.: MBA (Master of Business Administration) zamówienia publiczne, administracja publiczna, administracja ochrony środowiska, inspektor ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace oraz prawo pracy, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, organizacja i zarządzanie oświatą, wycena nieruchomości, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.

 

 

0 %
studentów odbywa staże w administacji publicznej
0 %
studentów WSAP rozwija karierę prawniczą
0 +
specjalistów z dziedziny prawa i administracji

poznaj naszą wartość

dlaczego wsap?

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie ma wiele zalet
Poznaj najważniejsze, by dokonać świadomego wyboru!

nowoczesne wyposażenie

Maecenas ipsum magna, convallis et leo sit amet, dapibus venenatis leo. Phasellus vulputate nulla non arcu varius mollis.

baza szkoleniowa

Maecenas ipsum magna, convallis et leo sit amet, dapibus venenatis leo. Phasellus vulputate nulla non arcu varius mollis.

wybrane wykłady online

Maecenas ipsum magna, convallis et leo sit amet, dapibus venenatis leo. Phasellus vulputate nulla non arcu varius mollis.

wymiany studenckie

Maecenas ipsum magna, convallis et leo sit amet, dapibus venenatis leo. Phasellus vulputate nulla non arcu varius mollis.