Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Postaw na

jakość!

Studia administracyjne i prawnicze dają uniwersalne, przydatne oraz dobrze płatne na rynku pracy wykształcenie i umiejętności.

Dyplom licencjata lub magistra naszej Uczelni umożliwia podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, skarbowej i podatkowej, celnej, administracji obsługującej sądy oraz instytucje wymiaru sprawiedliwości, administracji zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, w mniejszych firmach, większych przedsiębiorstwach i dużych korporacjach. 

Można również podjąć pracę w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i innych służbach mundurowych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności przydadzą się również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studiując masz duży wpływ na ostateczny kształt swojego programu studiów – wybierasz jedną z dostępnych specjalności. Dzięki opiniom studentów i absolwentów stale unowocześniamy programy kształcenia.

 

 

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz akredytacje niezbędne do prowadzenia studiów.

Zachowujemy wysoką jakość kształcenia. Nasze studia prowadzone są w sposób praktyczny. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy, uznani specjaliści i praktycy w swoich dziedzinach. Zapewniamy przejrzysty regulamin studiowania, miłą i fachową kadrę oraz obsługę administracyjną. Aktywnie funkcjonuje samorząd studencki, przedstawiciele studentów obecni są w Senacie Uczelni oraz w różnych komisjach, w których podejmowane są ważne decyzje dot. spraw studenckich. Organizujemy i pośredniczymy w praktykach studenckich w kraju i za granicą.

Kończąc studia licencjackie lub magisterskie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie, możesz od razu kontynuować naukę na studiach podyplomowych prowadzonych w naszej Uczelni.

Proponujemy kilkanaście kierunków studiów podyplomowych w tym m.in.: MBA (Master of Business Administration) zamówienia publiczne, administracja publiczna, administracja ochrony środowiska, inspektor ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace oraz prawo pracy, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, organizacja i zarządzanie oświatą, wycena nieruchomości, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.

 

 

 

0 %
studentów odbywa staże w administacji publicznej
0 %
studentów WSAP rozwija karierę prawniczą
0 +
specjalistów z dziedziny prawa i administracji

poznaj naszą wartość

dlaczego wsap szczecin?

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie ma wiele zalet
Poznaj najważniejsze, by dokonać świadomego wyboru!

nowoczesne wyposażenie

WSAP Szczecin dysponuje nowoczesnym wyposażeniem dydaktycznym, które umożliwia studentom zdobywanie praktycznych umiejętności. 

baza szkoleniowa

Studenci WSAP w Szczecinie mają dostęp do bogatej bazy szkoleniowej, która obejmuje m.in. warsztaty, konferencje, seminaria. W ten sposób mogą dodatkowo poszerzać wiedzę.

wybrane wykłady online

WSAP w Szczecinie oferuje studentom możliwość uczestniczenia w wybranych wykładach online, które są prowadzone przez renomowanych wykładowców z kraju i zagranicy.

Praktyczne zajęcia

Studenci WSAP w Szczecinie mają możliwość korzystania z praktycznego wymiaru dydaktyki. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych urzędników samorządowych, służby cywilnej, a także sędziów, adwokatów, czy radców prawnych.