fb-icon-tab

Kontakt

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 71-332 Szczecin

fax (91) 311 11 28 biuro@wsap.szczecin.pl

Konto WSAP:

Bank Pekao S.A. I O/Szczecin 70 1240 3813 1111 0000 4397 4533

UWAGA STUDENCI

Opłaty za studia: czesne, opłaty za dyplom, legitymacje, powtarzanie roku i reaktywacje Wpłacamy na indywidualne konta bankowe. Każdy ze studentów posiada takie konto. Szczegóły po zalogowaniu się do systemu e dziekanat.
Wpłaty za studia na konto główne uczelni nie będą księgowane.