fb-icon-tab

Studia 2 stopnia

Kierunek - Administracja

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Program nauczania

WSAP prowadzi studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Administracja.
Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej nr 508/2016
Program studiów na kierunku administracja – studia magisterskie – odpowiada na potrzeby rynku pracy. Powstał we współpracy z samorządowcami i kardą administracji, tak aby spełnić zapotrzebowania samorządów i administracji szczebla rządowego w zakresie profesjonalnej kadry urzędniczej.
Program obejmuje przedmioty kierunkowe i podstawowe oraz moduły specjalnościowe. Program został tak pomyślany, aby dać jak najwięcej praktycznej wiedzy studentom.

Profil kształcenia – praktyczny
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – magister
Specjalności:
Administracja samorządowa
Administracja bezpieczeństwa publicznego

(Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zebranie grupy minimum 25 osób)

Organizacja studiów
Studia trwają cztery semestry (dwa lata).
Liczba punktów ETCS 120.
Studia stacjonarne (dzienne) – odbywają się w ciągu dnia od poniedziałku do piątku.
Studia niestacjonarne (zaoczne) zazwyczaj odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Harmonogram zjazdów opracowywany jest i podawany do wiadomości studentów w systemie e-dziekanat na początku roku akademickiego.

Dlaczego my

WSAP to uczelnia nowoczesna i przyjazna zlokalizowana w spokojnej dzielnicy Pogodno, niedaleko centrum miasta. Indywidualne podejście do studentów i szeroka oferta dydaktyczna sprawiły, że nasze mury opuściło już ponad 6000 zadowolonych absolwentów.

Wybierz Administrację bo:

 1. Praca w administracji to praca stabilna
 2. Praca w administracji jest rozwojowa
 3. Praca w administracji nie jest nudna
 4. Praca w administracji to stabilny i rzetelny pracodawca
 5. Praca w administracji to wyzwania w zmieniającym się świecie
 6. Praca w administracji to średnie zarobki ponad 4300 zł miesięcznie
 7. Praca w administracji to praca dla ludzi i z ludźmi
 8. Praca w administracji to zmienianie swojego otoczenia
 9. Praca w administracji to ciągłe doskonalenie się
 10. Praca w administracji daje dużo satysfakcji

Jeśli chcesz zdobyć przydatny zawód i podnieść swoje kompetencje z profesjonalistami wybierz WSAP. U nas nie ma ukrytych opłat, nie pobieramy wpisowego, gwarantujemy stałe czesne i największy wybór promocji. Znajdź zniżkę dla siebie!

Dlaczego warto u nas studiować?

 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę naukową, w tym przedstawicieli administracji (także rządowej), prawników, przedstawicieli biznesu – co daje gwarancję uzyskania rzetelnej wiedzy od najlepszych fachowców
 • oferujemy elastyczny system opłat czesnego
 • oferujemy stypendia dla studentów: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, nawet 1000 zł miesięcznie
 • jesteśmy uczelnią wiarygodną, sprofilowaną – kształcimy najlepszych zawodowców
 • współpracujemy z instytucjami samorządowymi
 • stołówka i akademik na miejscu
 • brak opłat parkingowych, sporo miejsca do parkowania auta
 • blisko przystanki komunikacji miejskiej
 • naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
 • proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów) zwiększających szanse naszych absolwentów na rynku pracy
 • absolwenci są przygotowywani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji i biznesie

Możliwości zatrudnienia:

 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • służby mundurowe
 • instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej
 • prywatne instytucje i firmy – działy administracji

Studia administracyjne to:

 • uniwersalne i przydatne na rynku pracy umiejętności, szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna
 • możliwość podjęcia pracy w administracji państwowej, samorządowej, skarbowej, podatkowej, administracji zabezpieczenia społecznego, służbach mundurowych i wielu innych miejscach

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości (zarówno z tzw. „nową”, jak i „starą” maturą).
Rekrutacja jest prowadzona na kierunek Administracja.

Warunkiem przyjęcia jest skorzystanie z formularza E-rekrutacji i złożenie podpisanego podania wraz z wymaganymi dokumentami. Wystarczy krok po kroku wypełniać kolejne pola, by w szybki i prosty sposób zapisać się na studia. Kandydaci składają następujące dokumenty:

 1. E-rekrutacja
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne – kopia (oryginał do wglądu)
 3. kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia;  (oryginał do wglądu)
 4. cztery fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 5. kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).

Podpisane podanie o przyjęcie na studia mogą Państwo złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów w siedzibie Uczelni lub skan przesłać w formie załącznika na adres dziekanat@wsap.szczecin.pl

Opłaty

W roku akademickim 2017/2018 wysokość czesnego dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku administracja, rozpoczynających naukę jesienią 2017 r, zaczyna się już od 355,00 zł miesięcznie!* Sprawdź nasze zniżki! Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

* Szczegółowa tabela opłat dostępna jest w Biurze Obsługi Studentów WSAP.

I rok   
lpIlość ratwysokośćsposób zapłaty
1opłata uiszczana jednorazowo3 950 złjednorazowo do 15 października
22 raty2 050 złdo 15 października i do 15 lutego
310 rat420 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października do lipca
412 rat355 złDo 15 dnia każdego miesiąca, od października do września

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej – stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne.

Miesięczna wysokość stypendiów waha się od 400 do 600 zł. Niekiedy można otrzymać ponad 1000 zł.

Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych. Na miejscu znajduje się stołówka.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).

Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.