fb-icon-tab

Studia 2 stopnia

Kierunek - Administracja

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Program nauczania

WSAP prowadzi studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Administracja.
Decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej nr 508/2016
Program studiów na kierunku administracja – studia magisterskie – odpowiada na potrzeby rynku pracy. Powstał we współpracy z samorządowcami i kardą administracji, tak aby spełnić zapotrzebowania samorządów i administracji szczebla rządowego w zakresie profesjonalnej kadry urzędniczej.
Program obejmuje przedmioty kierunkowe i podstawowe oraz moduły specjalnościowe. Program został tak pomyślany, aby dać jak najwięcej praktycznej wiedzy studentom.

Profil kształcenia – praktyczny
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – magister
Specjalności:
Administracja samorządowa
Administracja bezpieczeństwa publicznego

(Warunkiem uruchomienia danej specjalności jest zebranie grupy minimum 25 osób)

Organizacja studiów
Studia trwają cztery semestry (dwa lata).
Liczba punktów ETCS 120.
Studia stacjonarne (dzienne) – odbywają się w ciągu dnia od poniedziałku do piątku.
Studia niestacjonarne (zaoczne) zazwyczaj odbywają się w formie zjazdów weekendowych, najczęściej dwa razy w miesiącu. Harmonogram zjazdów opracowywany jest i podawany do wiadomości studentów w systemie e-dziekanat na początku roku akademickiego.

Dlaczego my

WSAP to uczelnia nowoczesna i przyjazna zlokalizowana w spokojnej dzielnicy Pogodno, niedaleko centrum miasta. Indywidualne podejście do studentów i szeroka oferta dydaktyczna sprawiły, że nasze mury opuściło już ponad 6000 zadowolonych absolwentów.

Wybierz Administrację bo:

 1. Praca w administracji to praca stabilna
 2. Praca w administracji jest rozwojowa
 3. Praca w administracji nie jest nudna
 4. Praca w administracji to stabilny i rzetelny pracodawca
 5. Praca w administracji to wyzwania w zmieniającym się świecie
 6. Praca w administracji to średnie zarobki ponad 4300 zł miesięcznie
 7. Praca w administracji to praca dla ludzi i z ludźmi
 8. Praca w administracji to zmienianie swojego otoczenia
 9. Praca w administracji to ciągłe doskonalenie się
 10. Praca w administracji daje dużo satysfakcji

Jeśli chcesz zdobyć przydatny zawód i podnieść swoje kompetencje z profesjonalistami wybierz WSAP. U nas nie ma ukrytych opłat, nie pobieramy wpisowego, gwarantujemy stałe czesne i największy wybór promocji. Znajdź zniżkę dla siebie!

Dlaczego warto u nas studiować?

 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę naukową, w tym przedstawicieli administracji (także rządowej), prawników, przedstawicieli biznesu – co daje gwarancję uzyskania rzetelnej wiedzy od najlepszych fachowców
 • oferujemy elastyczny system opłat czesnego
 • oferujemy stypendia dla studentów: socjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomogi i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, nawet 1000 zł miesięcznie
 • jesteśmy uczelnią wiarygodną, sprofilowaną – kształcimy najlepszych zawodowców
 • współpracujemy z instytucjami samorządowymi
 • stołówka i akademik na miejscu
 • brak opłat parkingowych, sporo miejsca do parkowania auta
 • blisko przystanki komunikacji miejskiej
 • naszym celem jest ciągły rozwój oferty edukacyjnej z myślą o absolwentach oraz zmieniającym się dynamicznie rynku pracy
 • proponujemy naszym studentom szeroki wachlarz szkoleń i kursów (oprócz programu studiów) zwiększających szanse naszych absolwentów na rynku pracy
 • absolwenci są przygotowywani do podjęcia zatrudnienia, w tym zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji i biznesie

Możliwości zatrudnienia:

 • instytucje administracji rządowej i samorządowej
 • wymiar sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
 • służby mundurowe
 • instytucje i urzędy w krajach Unii Europejskiej
 • prywatne instytucje i firmy – działy administracji

Studia administracyjne to:

 • uniwersalne i przydatne na rynku pracy umiejętności, szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna
 • możliwość podjęcia pracy w administracji państwowej, samorządowej, skarbowej, podatkowej, administracji zabezpieczenia społecznego, służbach mundurowych i wielu innych miejscach

Warunki przyjęcia

O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie może ubiegać się każda osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości.
Rekrutacja jest prowadzona na kierunek Administracja.

Warunkiem przyjęcia jest skorzystanie z formularza E-rekrutacji i złożenie podpisanego podania wraz z wymaganymi dokumentami. Wystarczy krok po kroku wypełniać kolejne pola, by w szybki i prosty sposób zapisać się na studia. Kandydaci składają następujące dokumenty:

 1. E-rekrutacja
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne – kopia (oryginał do wglądu)
 3. kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia;  (oryginał do wglądu)
 4. cztery fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle.

Podpisane podanie o przyjęcie na studia można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów w siedzibie Uczelni lub skan przesłać w formie załącznika na adres rekrutacja@wsap.szczecin.pl

Opłaty

W roku akademickim 2018/2019 wysokość czesnego dla studentów pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku administracja, rozpoczynających naukę w 2018 r, zaczyna się już od 355,00 zł miesięcznie!* Sprawdź nasze zniżki! Z pewnością znajdziesz coś dla siebie!

* Szczegółowa tabela opłat dostępna jest w Biurze Obsługi Studentów WSAP.

I rokcena uwzględnia już rabat  
lpIlość ratwysokośćsposób zapłaty
1opłata uiszczana jednorazowo4 000 złjednorazowo do 15 października
22 raty2 050 złdo 15 października i do 15 lutego
310 rat420 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października do lipca
412 rat355 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października do września
II rokcena uwzględnia już rabat
1opłata uiszczana jednorazowo4 100 złjednorazowo do 15 października
22 raty2 100 złdo 15 października i do 15 lutego
310 rat430 złdo 15 dnia każdego miesiąca, od października do lipca

Zostając studentem można korzystać z szerokiej oferty stypendialnej – stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych studentów oraz dla osób niepełnosprawnych. W przypadkach losowych udzielane są również bezzwrotne zapomogi pieniężne.

Miesięczna wysokość stypendiów waha się od 400 do 600 zł. Niekiedy można otrzymać ponad 1000 zł.

Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość skorzystania z miejsc noclegowych. Na miejscu znajduje się stołówka.

Studenci mogą także ubiegać się o kredyty studenckie (stypendia zwrotne) udzielane przez banki ze specjalnego Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich (najlepszym absolwentom studiów bank umarza część kredytu).

Pamiętaj o tym, że będąc studentem możesz korzystać ze zniżek za przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz koleją (warunki określa przewoźnik). Masz również dostęp do bezpłatnych świadczeń publicznej służby zdrowia.

Studia nawet za 0 zł? To możliwe. Sprawdź jak to zrobić.