Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Okazuje się, że można uczyć się zarządzania i organizacji pracy w administracji nietypowo.
Nasi Słuchacze studiów podyplomowych Administracja Publiczna
Mogli sprawdzić się w roli menedżerów i zarządzać procesem produkcyjnym.
Gry zespołowe z zarządzania łączyły w sobie elementy zamówień publicznych, zarządzania personelem, kształtowały umiejętności przywódcze.
Było sporo śmiechu, ale i praktycznych wniosków z takiej nauki.

Administracja nie musi być poważna i nudna !

Zapraszamy na studia…