Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

WSAP i Kancelaria Prezydenta RP wspólnie zorganizowały konferencję
„ Samorząd terytorialny wobec wyzwań najbliższej przyszłości. Aspekty prawno-społeczne”
W konferencji udział wzięło kilkadziesiąt osób, wśród nich starostowie, radni, lekarze, prawnicy, i pracownicy samorządów.
Mowa była między innymi o wyzwaniach dla samorządów, jakie stoją w obliczu ewentualnych zmian konstytucji i referendum konstytucyjnego.
Minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta RP mówił o tym, czy ewentualna konstytucja powinna precyzować sprawy podziału samorządów na poszczególne szczeble i jaki powinien być kształt administracji samorządowej w Polsce.
Uczestnicy spotkania dyskutowali także o potrzebie włączenia społeczeństwa w dyskusję o zmienia konstytucji i udziale w referendum konstytucyjnym.