Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Gościliśmy przedstawicieli białoruskich samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu i mediów.
Opowiadaliśmy o naszej uczelni, o specyfice studiów w Polsce, o studiowaniu administracji, o pracy socjalnej, praktykach i pracy w samorządzie.
Nasi goście byli bardzo zainteresowani studiami i mechanizmami funkcjonowania szkolnictwa administracyjnego w Polsce.
Wizyta studyjna organizowana była przez Fundację Konrada Adenauera w Wilnie oraz białoruskich partnerów ze Szkoły Młodych Menedżerów Administracji Publicznej.
Wizyta miała na celu zapoznanie uczestników z polskimi priorytetami i najlepszymi praktykami lokalnego i regionalnego rozwoju.
Gościom z Białorusi o studiach i WSAPie opowiadała Rektor dr Magdalena Fiternicka – Gorzko.