Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Kształcenie zdalne przedłużone do końca semestru.

Informujemy, że na mocy decyzji Rektora WSAP, do końca semestru letniego Uczelnia będzie kontynuowała kształcenie w trybie zdalnym.
Również sesja egzaminacyjna oraz obrony dyplomowe zostaną przeprowadzone online.
Szczegółowe informacje są na bieżąco przekazywane studentom i słuchaczom przez e-dziekanat.
Decyzję tę podejmujemy w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo naszych studentów, słuchaczy i wykładowców.
Uwzględniamy tu nie tylko ewentualne ryzyko zakażeń wysoko prawdopodobne w dużym skupisku osób przebywających np. w jednym pomieszczeniu przez wiele godzin, ale mamy na uwadze również problemy naszych studentów z dotarciem do Uczelni ( spory procent naszych studentów i słuchaczy mieszka poza siedzibą Uczelni).
Jesteśmy przekonani, że wykorzystując możliwości techniczne kształcenia online, zachowamy jakość kształcenia  i zakończymy rok akademicki 2019/20 planowo, zgodnie z organizacją roku ,bez potrzeby przedłużania semestru na okres wakacji.
Życzymy zdrowia, ale prosimy o wspólne zaangażowanie i wytrwałość.
Powodzenia na egzaminach i  obronach!