Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Dyplomowana Specjalistka / Dyplomowany Specjalista

3 semestry!

Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 trwa !  Zapraszamy

Kształcenie specjalistyczne to w dzisiejszych czasach dobry wybór i bardzo dobry kierunek. Stanowi pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami wyższymi. Zaletą jest, że w skróconym czasie można zdobyć specjalistyczne kwalifikacje i stać się branżowym specjalistą, na których to specjalistach najczęściej jest budowany rynek pracy!

 Cały cykl kształcenia to 3 semestry:

Semestr I od 1 października 2024 r. do 28 lutego 2025 r.
Semestr II od 1 marca 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.
Semestr III od 1 października 2025 r. do 28 lutego 2026 r.

Nauka będzie odbywać się online w trybie niestacjonarnym ( zaocznym ).

Czesne:
320 zł za miesiąc nauki ( przez 15 miesięcy )
1600 zł za semestr nauki ( przez 3 semestry)
4800zł za cały okres kształcenia (3 semestry ) 

Zostaniesz:
Dyplomowaną Specjalistką Administracji / Dyplomowanym Specjalistą Administracji.
Dyplomowaną Specjalistką Rachunkowości. / Dyplomowanym Specjalistą Rachunkowości
Dyplomowaną Specjalistką ds. Kadr i Płac / Dyplomowanym Specjalistą ds. Kadr i Płac

Kształcenie specjalistyczne jest alternatywą dla szkół policealnych i oznacza wyższe kwalifikacje zawodowe cenione na rynku pracy!

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Jest to świetna ścieżka kształcenia dla osób z maturą, które chcą szybko zdobyć zawód dający zatrudnienie i dobre zarobki ! To również nowa forma edukacji skierowana do osób, które ukończyły liceum lub technikum, ale nie zdały matury.

W przypadku nie posiadania matury absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego.

W przypadku dostarczenia w trakcie 3 semestralnego kształcenia specjalistycznego świadectwa dojrzałości lub dyplomu uzyskania kwalifikacji zawodowych absolwent otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty.

UWAGA!
MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA!

Absolwent 3 semestralnego kształcenia specjalistycznego w WSAP posiadający maturę może kontynuować naukę na studiach licencjackich I stopnia jednocześnie otrzymując na jej kontynuowanie specjalną ofertę od WSAP w Szczecinie.