Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Dyplomowany specjalista w 3 semestry!

 Kształcenie specjalistyczne stanowi pomost pomiędzy szkołą średnią a studiami wyższymi. Zaletą jest, że w skróconym czasie można zdobyć specjalistyczne kwalifikacje i stać się branżowym specjalistą, na których to specjalistach najczęściej jest budowany rynek pracy!

 Cały cykl kształcenia to 3 semestry:

Semestr I-od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r
Semestr II od 1 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Semestr III od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Nauka będzie odbywać się online.

Czesne:
320 zł za miesiąc nauki ( przez 15 miesięcy )
1600 zł za semestr nauki ( przez 3 semestry)
4800zł za cały okres kształcenia (3 semestry ) 

Zostaniesz:
Dyplomowanym Specjalistą Administracji.
Dyplomowanym Specjalistą Rachunkowości.
Dyplomowanym Specjalistą ds. Kadr i Płac.

Kształcenie specjalistyczne jest alternatywą dla szkół policealnych i oznacza wyższe kwalifikacje zawodowe poszukiwane na rynku pracy!

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

Jest to świetna ścieżka kształcenia dla osób z maturą, które chcą szybko zdobyć zawód dający zatrudnienie i dobre zarobki ! To również nowa forma edukacji skierowana do osób, które ukończyły liceum lub technikum, ale nie zdały matury.

W przypadku nie posiadania matury absolwent otrzymuje  świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego.

W przypadku dostarczenia w trakcie 3 semestralnego kształcenia specjalistycznego świadectwa dojrzałości lub dyplomu uzyskania kwalifikacji zawodowych absolwent otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty.

 

UWAGA!
MOŻLIWOŚĆ DALSZEGO KSZTAŁCENIA!

Absolwent 3 semestralnego kształcenia specjalistycznego w WSAP posiadający maturę może kontynuować naukę na studiach I stopnia jednocześnie otrzymując na jej kontynuowanie specjalną ofertę od WSAP w Szczecnie.