Ułatwienia dostępu

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Edit Content
OFERTA WSAP

Studia Master of Public Administration (MPA) to najbardziej prestiżowe kwalifikacje menedżerskie w sektorze administracji publicznej w Polsce. Stanowią one dla sektora publicznego odpowiednik stopnia uzyskiwanego na studiach kształcących osoby zarządzające w sektorze prywatnym, jakim jest MBA.
Specjalistyczne studia Master of Public Administration (MPA) to wyjątkowe kwalifikacje dla kadry kierowniczej instytucji publicznych i samorządowych. Studia MPA przeznaczone są dla tych osób, które potrzebują stosowania praktycznych metod i umiejętności w zakresie analiz i rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych prowadzących do efektywnej realizacji interesu publicznego. Dyplom ukończenia studiów MPA jest wizytówką nowoczesnego menadżera sektora publicznego i otwiera perspektywę do najważniejszych stanowisk zawodowych, zapewniając przygotowanie do zarządzania polityką rozwoju regionalnego i lokalnego. Studia MPA obejmują przedmioty związane z zarządzaniem i administracją publiczną. MPA jest realizowane celu wszechstronnego wykształcenia absolwentów a kształcenie obejmuje przedmioty prawne, ekonomiczne, finansowe, a także politologiczne i socjologiczne.
Badania pokazują, że osoby, które ukończyły studia MPA zajmują jedne z najwyższych stanowisk w sektorze publicznym i organizacjach międzynarodowych oraz zarabiają o wiele więcej od osób z tytułem licencjata czy magistra.
Program oparty jest na tradycyjnym i praktycznym programie MPA wzbogaconym o nowoczesną wiedzę z szeroko rozumianej dziedziny administracji publicznej oraz komunikowania się i współdziałania z innymi oraz kształtowania partnerskich relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.
Dodatkowym atutem jest, że podczas studiów uczestnicy nawiązują przyjazne relacje towarzyskie i zawodowe, które często trwają przez całe życie.

Studia MPA kierowane są do :

 • kadry kierowniczej wszystkich szczebli sektora publicznego,
 • osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu sprawnego i skutecznegozarządzania w instytucjach samorządowych i rządowych,
 • menedżerach będących również po studiach ekonomicznych, prawniczych,administracyjnych, inżynierskich, humanistycznych,
 • osób które ukończyły studia I (licencjackie) lub II stopnia (magisterskie)

Studia trwają 3 semestry

program podzielony na moduły

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów 1 lub 2 zjazdy w miesiącu w formie zależnej od wielkości zrekrutowanej grupy, sytuacji epidemiologicznej w kraju, regionie i na uczelni zajęcia mogą być prowadzone hybrydowo lub online – na platformie Teams).

Studia MPA Program studiów – wybrane zagadnienia :

 • Organizacja i zarządzanie ( nowe tendencje w zarządzaniu publicznym),
 • Planowanie i zarządzanie strategiczne,
 • Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • Etyka w administracji publicznej
  Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Zamówienia publiczne
 • Psychologia rozwoju osobistego,
 • Podstawy komunikacji społecznej,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Elementy prawa pracy
 • Informatyzacja w administracji publicznej
 • Kontrola zarządcza i audyt w sektorze publicznym itp.

Język wykładowy
Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim według programu przygotowanego przez WSAP oraz partnerów samorządowych
Metody nauczania
Szczególny nacisk podczas zajęć kładziemy na praktyczne i interaktywne metody nauczania:

 • analizy przypadków (case studies)
 • dyskusje i pracę w grupach
 • przygotowanie różnych projektów
 • symulacje

       Rekrutacja trwa ! Zapraszamy na studia !

 • Rozpoczęcie studiów edycji 2024: październik 2024 roku.
 • Zakończenie studiów: Studia kończą się kończą się egzaminem końcowym, obroną pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną, która pisana jest opieką promotora. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas trzech semestrów zajęć.

OPŁATY
Studia MPA
czas trwania: 3 semestry
czesne:
płatność jednorazowa: 9.600,00 zł
płatność w trzech ratach: 2 x 4.800,00 zł
płatność w 6 ratach: 6 x 1.600,00 zł
płatność w 12 ratach:  12 x 640,00 zł

Wszystkie opłaty za studia, w tym za egzaminy poprawkowe, powtarzanie roku i inne określa Regulamin Opłat WSAP .Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmian w programie lub

organizacji zjazdów.
Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.
W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczebności zrekrutowanej grupy liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.

WSAP STUDIA MPA

DOGODNA FORMA KSZTAŁCENIA = LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA

Inwestuj w rozwój!
zapisz-sie